Themalunches en Ontbijtsessies

Waarom Themalunches/Ontbijtsessies?

Themalunches en Ontbijtsessies hebben als doel om op een informele manier in gesprek te gaan met Topambtenaren m.b.t. het thema diversiteit. Deze lunches maken het mogelijk om wederzijds kennis te maken. Topambtenaren krijgen meer inzicht wat er speelt bij de doelgroep en MNR-leden kunnen aangeven waarin zij de organisatie kunnen ondersteunen.

De volgende Themalunches/Ontbijtsessies hebben plaatsgevonden:

 • Themalunch met de Minister voor W&R op 12 oktober 2016
 • Themalunch met de SG VWS op 12 juli 2016
 • Themasessie met de directeur Samenleving & Integratie SZW op 25 april 2016
 • Themalunch met de voorzitter van de SER op 25 januari 2016
 • Themalunch met de DG ABD en DG OBR op 9 juli en 10 november 2015
 • Ontbijtsessie met de SG FIN op 23 april 2015
 • Themalunch met de IG SZW op 3 maart 2015
 • Themalunch met de SG OCW op 16 oktober 2014
 • Themalunch met de SG EZ op 17 juni 2014
 • Ontbijtsessie met de SG BZK op 3 juni 2014
 • Themalunch met de Gemeentesecretaris Den Haag 6 maart 2014
 • Themalunch met de SG BUZA op 26 september 2013
 • Themalunch met de SG VWS op 21 februari 2013
 • Themalunch met de DGABD en Topambtenaren op 5 juli 2012
 • Themalunch met de SG IenM op 8 maart 2012
 • Themalunch met de directeur P&O BUZA op 2 december 2011

De Themasessies hebben de volgende resultaten opgeleverd:

 • De acties en afspraken uit de sessies hebben een positieve bijdrage geleverd aan het agenderen van diversiteit/inclusie bij diverse Rijksonderdelen.
 • Zorgpunten en instrumenten aangedragen door MNR-leden hebben  de aandacht van de SG’s.
 • Bij het ministerie van BUZA is n.a.v. de Themasessie een klankbordgroep diversiteit/inclusie opgericht.
 • De SG BZK heeft in het Bestuursraad het MNR en haar doelstellingen onder de aandacht gebracht.
 • Het bevorderen van culturele diversiteit in de organisatie, is in het SG-overleg besproken.
 • Aandacht voor systematische aanpak van diversiteit en inclusie in het HR-kolom (o.a. werving en selectie, Personeelsschouw Rijk).

De afspraken die voortvloeien uit deze sessies worden opgepakt, in samenwerking met de betreffende ministeries en Rijksonderdelen. De suggesties voor interventies hebben draagvlak en commitment vanuit de Top van het Rijk.