Themabijeenkomsten

‘Ontmoetingsmoment’

De kracht van de Themabijeenkomsten is dat deze zich niet alleen richten op de Rijksoverheid, maar ook expertise haalt vanuit andere organisaties, zoals gemeenten en het bedrijfsleven.

De eerstvolgende Themabijeenkomst betreft de Lustrumbijeenkomst deze vindt plaats op donderdag 9 november 2017 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bekijk hier het programma van de vorige Themabijeenkomst ‘Provocatief Communiceren met humor’.

Lijkt het u interessant om een Themabijeenkomst samen met het MNR te organiseren, stuur dan een e-mail naar: postbus.mnr@minbzk.nl