Stuurgroep

Oprichting

Mevrouw drs. R.S. Kamaansing RL
(Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties)

Als initiatiefnemer van het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren, werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, focust Sharda zich op diverse dossiers/projecten, sector Rijk.

Lijfspreuken van Sharda:

“Bejegen goede mensen goed. Bejegen niet-goede mensen eveneens goed. Dat is hoe goedheid ontstaat”.

“Wie boven verscheidenheid uitstijgt, zal de mysterieuze verbondenheid van alle dingen ervaren”. (Lao Tse, Tao Te Tsjing)

Na een aantal jaren als consulent bij Arbeidsvoorziening, het huidige CWI, te hebben gewerkt, maakte Sharda na een korte tussenstop bij gemeente Rotterdam bewust de overstap naar het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK). Ze startte als adviseur bij directie Personeel & Organisatie en maakt na twee jaar de overstap naar de functie van beleidsmedewerker MD (Management-Development) bij Bureau ABD. In haar huidige functie als senior beleidsmedewerker bij BZK houdt zij zich bezig met ‘effectievere aanpak culturele diversiteit/inclusion’

Stuurgroep MNR

Het MNR wordt aangestuurd door de MNR-stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit de volgende personen:

  • Mevrouw drs. R.S. Kamaansing  RL, initiatiefnemer Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren en gecertificeerd coach en loopbaanadviseur
  • Mevrouw drs. Hui-ling Tigchelaar-Wu, Belastingdienst Utrecht, Directeur Wettelijke Taken en handhavingsregisseur
  • Mevrouw Gabi Ta, Adviseur UWV

De stuurgroep is vanaf de oprichting nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen en implementeren van de activiteiten en de visie van het MNR. Versterking of uitbreiding van de stuurgroep behoort tot de opties, indien de stuurgroepleden dit noodzakelijk achten. De dagelijkse coördinatie van het MNR is in handen van Sharda Kamaansing.

Heb je vragen aan de stuurgroep? Stuur dan een mail naar: postbus.mnr@minbzk.nl