In de spotlight: Youssef Boutachekourt

In the Spotlight…

Ik ben Youssef Boutachekourt, geboren (in 1979) en getogen in Veenendaal. Deze gemeente bevindt zich centraal in het land, midden in een bosrijke omgeving. Ik ben getrouwd en ben een trotsepapa van twee lieve zoontjes van twee en zes jaar. Sinds 1 maart 2022 werk ik als MT-lid bij de directie Samenleving en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Binnen deze directie ben ik tevens afdelingshoofd van de afdeling Weerbare Samenleving.

Hiervoor heb ik 15 jaar lang bij de Belastingdienst gewerkt waar ik vanaf het begin van mijn loopbaan diverse lijn- en programmamanagement functies heb bekleed. Ik ben blij dat ik deze ervaring heb mogen opdoen in een uitvoeringsorganisatie. In deze organisatie leer je resultaatgericht sturen. Mocht iemand de ambitie hebben om manager te worden dan kan ik een uitvoeringsorganisatie van harte aanbevelen.

Voorheen had ik nooit gedacht bij de Belastingdienst te gaan werken vanwege mijn academische achtergrond. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd en ben gepromoveerd op het terrein van culturele diversiteit en (culturele) bedrijfsstrategieën. Dan ligt de Belasting niet gelijk voor de hand. Desondanks heb ik de opgedane expertise ook bij de Belastingdienst (deels) kunnen toepassen.

Echter, de stap naar de directie Samenleving en Integratie was mij voor een mooie stap die inhoudelijk beter aansluit bij mijn interesses en profiel. Ik ben van nature zeer maatschappelijk betrokken en probeer in elke functie een bijdrage te leveren aan een harmonieuze samenleving. De plek waar ik nu zit is bij uitstek een plek waar ik dat goed kan doen.

Als manager stuur je een afdeling inhoudelijk aan en werk je samen met heel veel collega’s, zowel van je eigen afdeling als daarbuiten. Vanuit deze rol ben ik bezig met visies te ontwikkelen en mensen hierin mee te nemen. Dit is iets wat me erg ligt en waar ik ook veel energie van krijg.

Ik had van tevoren nooit gedacht dat mijn loopbaan er zo uit zou zien. Als bedrijfskundige was ik meer gericht op werken voor bedrijven als Shell, Unilever of Philips. Maar van binnen ben ik zo maatschappelijk betrokken dat het werken voor de (rijks)overheid mij meer trok en trekt.

Ik ben heel blij dat er een multicultureel netwerk voor rijksambtenaren is. Zo’n netwerk is niet alleen waardevol omdat het als platform gebruikt kan worden voor leden om te netwerken. Maar het is ook waardevol m.b.t. het agenderen van cultuursensitieve onderwerpen die normaliter niet geagendeerd worden. Voor mij is het fijn om in contact te komen met collega’s van andere departementen die ik normaliter in mijn werk niet tegenkom.

Mijn passie zit in het reizen. Het leven is al zo kort. Ik probeer zoveel mogelijk kennis te maken met verschillende culturen. Verder zijn er zo veel mooie plekken op deze wereld dat ik er zoveel mogelijk van wil zien.

Ik raak gepassioneerd door mensen die op een inspirerende manier het goede in mensen naar boven weten te halen. Als ik de verhalen lees van de verschillende profeten die hebben geleefd met hun vredelievende boodschappen dan inspireert mij dat enorm. Recenter in de geschiedenis beschouw ik Nelson Mandela als een zeer inspirerende man. En dichterbij huis vind ik dat ook van Jan Terlouw.

Wat betreft boeken en films lees en kijk ik graag naar boeken/ films die die een kritische reflectie geven op (ongewenste) ontwikkelingen in de samenleving. Voorbeelden hiervan zijn Mississippi Burning en American History X.

In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn gezin op stap. Elke zondagochtend voetbal ik in competitieverband. Hier geniet ik van en op deze manier probeer ik ook mijn conditie op peil te houden.

Momenteel ben ik erg dankbaar als ik kijk hoe mijn leven er nu voorstaat. Ik geniet van elk moment, zowel privé als zakelijk. Mijn advies aan een ieder is om op een plek te zitten waar je het verschil kan maken en waar je passie ligt. Verder is mijn levensmotto: Carpe Diem.