In de spotlight: Tekin Ates

“Alles waar veel inzet voor is gepleegd, heeft waarde” Tekin (45 jaar) is sinds 2007 werkzaam in de regio West Nederland-Zuid van Rijkswaterstaat. Zijn functie nu is omgevingsmanager. Tekin is één van 5 rolhouders in een project en is verantwoordelijk voor o.a. de interne- en externe communicatie, Conditionering (zoals, kabels- leidingen, Flora & Fauna, enz.), vergunningentraject”.

Tekin is ruim 16 jaar werkzaam binnen Rijkswaterstaat. Eerst van 1999 tot 2007 bij de Bouwdienst en later bij de regio West Nederland-Zuid. Kernkwaliteiten van Tekin:
Flexibiliteit, Relativeringsvermogen, Durf, Spontaniteit, Behulpzaamheid
Tekin is getrouwd en heeft twee kinderen
“Ik ben een kind van de tweede generatie en woon inmiddels ruim 40 jaar in Nederland. In feite kan ik zeggen dat ik (bijna) geboren en getogen ben in Nederland”.

Voorbeeldfunctie
Wat had je als kind willen worden? “Vanaf mijn jeugdjaren heb ik van dichtbij veelvuldig meegemaakt dat de positie van mensen met een niet Nederlandse Nationaliteit beperkt was. Zodoende heb ik me voorgenomen om op één of andere manier deze tekortkoming te verminderen. Dit kan ik alleen maar verwezenlijken, door zelf daar een voorbeeld voor te zijn en dus hiervoor maximaal in te spannen”.

Het MNR
“Het vinden van juiste wegen in Nederland is een complex opgave waarbij begeleiding een noodzaak is en geen luxe is. De mensen met ervaring en kennis, die je kunnen begeleiden, kan je alleen vinden wanneer je ze ontmoet en in contact treed. Zodra je de juiste mensen, op de juiste locatie en op het juiste moment treft kan je verder komen. Anders loop je keihard tegen een muur. Je vervalt in een teleurstelling met alle complexiteiten eromheen. Het leven bestaat uit geven en nemen. De eerste stap moet uit jou komen, immers het komt niet van de andere zijde.
MNR biedt daar een basis een mogelijk om in de keuken van andere ministeries te kijken. Je kunt kennis maken met collega’s van andere ministeries, je manifesteren aan het hogere management en vervolgens contacten leggen. Ook hierbij geldt: Er wordt een basis/ bodem aangeboden/ gelegd, het initiatief (het verzilveren) moet je zelf nemen”.

Nieuwe wereld
“Via het MNR is een nieuwe wereld voor mij geopend en doet mij grote deugd dat ik zie dat er zoveel briljante mensen werkzaam zijn bij diverse ministeries. De uitstraling tijdens de bijeenkomsten geven mij meer energie dat we als Nieuwe Nederlanders in dit land ook een belangrijke bijdrage leveren bij de vorming van nieuwe beleid/wetgeving. Ik doe het door het aanleggen van nieuwe infrastructuur zoals wegen, bruggen, tunnels, geluidsschermen enz. en een ander doet het op zijn/haar eigen vakgebied. Allen hebben we dezelfde doel: Bijdrage te leveren aan de Nederlandse maatschappij”.
Voor Tekin is een ieder die bijdraagt aan de mensheid, aan de maatschappij waarin we leven iemand die waardevol is. Ongeacht of de persoon wel/geen educatie heeft gevolgd ongeacht of iemand wel/geen status heeft.
Welk CD/boek/film/gerecht/land etc. zou je iemand willen aanraden en waarom?
“Ik heb geen direct voorbeeld, maar volg zelf soms Discovery waarbij dieren op het droge en in het water vertoond worden. Bijzondere hierbij vind ik dat ze altijd moeite moeten doen om hun prooi te vangen. Dit intrigeert mij bijzonder, en ik vertaal dit in mij privé sitwwwie. Ik heb altijd heel veel moeite moeten doen om iets te bereiken, maar heb daar alleen een goed gevoel bij gehad. Zodoende alles waar veel inzet voor is gepleegd, heeft waarde”.

Vrije tijd
In zijn vrije tijd volgt Tekin het nieuws, politieke ontwikkelingen in Nederland en probeert te sporten (hardlopen). Verder heeft hij twee bestuursfuncties en een eigen kantoor. “Kortom, ik heb niet zoveel vrije tijd”.

Voornemens
‘Ik zou graag mijn kennis en ervaring willen delen met anderen. Het doel hierbij is om mijn netwerk te vergroten en ook te tonen dat we in Nederland een toekomst hebben. Deze toekomst, ook wel lot, moeten we in eigen handen nemen en niet aan derden overlaten. Als we dit niet doen, het initiatief aan derden overlaten, gaan we wellicht een kant uit waar we niet gelukkig van worden”.

Tot Slot
“Wees je zelf, maak gebruik van je kernkwaliteiten en toon lef. De Nederlandse maatschappij heeft jou nodig!!!!”