In de spotlight: Raoul Atminah

Op dit moment is Raoul Atminah hoofd van het Bureau Regie & Besturing (R&B). R&B is een stafbureau van de Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken. Als hoofd van het stafbureau is Raoul Atminah eindverantwoordelijk voor drie hoofdtaken. De eerste taak is het ondersteunen van de DG-vreemdelingenzaken als ketenregisseur van de Vreemdelingenketen. De tweede taak is het ondersteunen van de directeur Directie Migratiebeleid als opdrachtgever van de uitvoeringsorganisaties. De derde taak is het ondersteunen van de Directie Migratiebeleid bij het ontwikkelen van beleid door relevante informatie over actueel beleid te genereren en financiële effecten in kaart te brengen.

Het leukste aan deze functie vind ik…

Het leukste aan deze functie vind ik ketenregie omdat het met name gaat over resultaten behalen met collega’s uit diverse organisaties. Het gaat over het zoeken naar verschillende manieren om effectief te zijn en gestelde doelen te realiseren door gebruik te maken van diverse competenties uit verschillende organisaties. Maar, omdat je te maken heb met verschillende organisaties met verschillende belangen is ketensamenwerking niet vanzelfsprekend.
Het vreemdelingenterrein spreekt mij aan omdat ik hierin kan bijdragen aan een zorgvuldige behandeling van kwetsbare personen. Ik vind het belangrijk daar een professionele bijdrage aan te kunnen leveren.

Op de vraag of Raoul Atminah ook minder leuke kanten heeft aan zijn baan, is het antwoord simpel “Eigenlijk niet echt.” Na lang aandringen zegt Raoul dat de politieke en bestuurlijke dynamiek van het beleidsterrein leuke en minder leuke kanten heeft. Om plannen te realiseren is het namelijk belangrijk koersvast te blijven en dan kan de dynamiek vertragend en verstorend werken.

Het mooiste wat ik bereikt heb…

In september 2011 zijn wij omgevormd tot een nieuwe organisatie Regie en Besturing. Toen hebben we met een betrokken groep mensen nagedacht over de manier waarop de nieuwe organisatie goed aansluit bij de actuele ontwikkelingen. We hebben de organisatie vervolgens heel anders ingericht dan ervoor. Dat het gelukt is komt door de kracht, energie en betrokkenheid van de mensen die hieraan deelgenomen hebben. We hebben daardoor een vorm gevonden die het beste bij ons past en waarmee wij resultaten konden neerzetten waar ik achteraf best trots op ben.

Welke (on)bekende persoon inspireert u?

De meer bekende personen die mij inspireren maar verder van mij vandaan staan zijn Barack Obama en Nelson Mandela. Dat komt omdat zij in hun optreden als leider ogenschijnlijk sterk verbindend zijn. Dat verbindende vind ik mooi in een effectieve leider. Maar er zijn ook mensen dicht om mij heen die ik bewonder. Een voorbeeld is Hans van der Vlist, algemeen directeur van de  FIOD. Hij inspireert mij omdat hij op een hele rustige manier in staat is om te spiegelen en een drive heeft zichzelf en anderen te ontwikkelen. Ook Patricia Verweij (manager Belastingdienst en coach) inspireert mij. Zij is gedreven mensen te prikkelen om het maximale uit zichzelf te halen en is daar heel goed in.

Persoonlijke passie en hobby’s

“Ik heb een zoontje van 1,5 jaar waar ik heel graag mee speel. Verder ga ik graag met mijn vriendin uit eten of naar de bios. Ik hou ook van sporten (fitness en cardio) en het lezen van boeken.”

Boek

Het boek dat Raoul Atminah recent heeft gelezen en ons aanraadt is “De kracht van kwetsbaarheid” van Brene Brown.
Op Youtube heeft zij ook een filmpje van 20 minuten van een TEDX bijeenkomst waarin zij een presentatie geeft van de uitkomsten van haar onderzoek naar kwetsbaarheid. Daarin vertelt zij hoe je je eigen imperfectie en kwetsbaarheid kunt omarmen. Daardoor kan je namelijk moed putten om waar je ook bent je zelf te zijn, actief deel te nemen in groepsprocessen en jezelf te laten zien.

“De belangrijkste tip is: onderken je eigen schaamte. Druk het niet weg maar verwoord het en durf onder alle omstandigheden jezelf te zijn. Hierdoor zal je vanzelf nieuwe uitdagingen durven aan te gaan.”

Het boek heeft mij bewust gemaakt van mijn eigen schaamte om zielig gevonden te worden. Door mijn schaamte te onderdrukken stond ik er niet bij stil dat ik mechanisch (zonder emotie) reageer in sitwwwies waarin ik diep geraakt ben. Sitwwwies waarin ik door mijn schaamte om zielig gevonden te worden het liefst beheers overkom terwijl een ieder emotie zou verwachten. Door mijn schaamte te onderkennen probeer ik nu meer in contact met mijn eigen gevoel te blijven en meer compassie voor mezelf te hebben.

Link naar het filmpje: http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability.html