In de spotlight: Marjorie Teunis

Marjorie Teunis: “Mezelf blijven ontwikkelen, dat is mijn passie” Met flinke werkervaring – onder andere bij de rijksoverheid – werkt Marjorie Teunis nu bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Tijdens haar dienstverband bij BZK is zij in aanraking gekomen met het MNR, tegenwoordig maakt zij deel uit van de stuurgroep van het MNR.

Loopbaan
Marjorie heeft verschillende functies vervuld voordat zij bij het Hoogheemraadschap van Rijnland terecht is gekomen, onder meer programmeur, accountmanager, PR-hulpfunctionaris, en communicatieadviseur. Zij is een deel van haar loopbaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkzaam geweest. “Daar was ik als communicatieadviseur betrokken bij de toenmalige kabinetsdoelstelling gericht op diversiteit binnen de overheidssector.” Sinds drie jaar werkt zij als woordvoerder voor het Hoogheemraadschap voor Rijnland. Zij benoemt de leuke aspecten van haar functie: “Het bepalen en uitvoeren van de mediastrategie. De uitdaging zit ‘m in het feit dat je in belangrijke mate invloed hebt op het gewenste imago van de organisatie waar je voor werkt. Ook vind ik het mooi dat ik energie aan (groepen) mensen kan geven, door resultaten zichtbaar te maken.” En het minder leuke aspect? “Dat veel mensen nog steeds het beeld hebben dat communicatie iets is van de afdeling Communicatie. Dit terwijl communicatie in de haarvaten van een organisatie hoort te zitten. Sterker nog, dat is al zo, alleen het bewustzijn is er nog onvoldoende. En dit laatste is mijn persoonlijke opdracht om dat bewustzijn te ontwikkelen. ”

Passie
“Mezelf blijven ontwikkelen”, dat is met stip op één Marjorie’s grote passie. “Ik heb dan ook een brede interesse. Mijn tweede grote passie is salsa.” Verder houdt Marjorie van muziek en lezen. Welk boek raadt zij ons aan? “Lilian Roemer – Nergens ergens. Roemer is een Surinaamse schrijfster die verhaalt over een man die uit Suriname vertrok en in Nederland zijn balans probeert te vinden. Hij ervoer wat het nu was om zich ‘nergens ergens’ te voelen. Een prachtig boek, met voor velen een grote mate van herkenning.”Inspiratie
Wie Marjorie inspireert? Haar vader. “Hij was het toonbeeld van emancipatie, inspiratie, van intelligentie en van openheid. Iemand zonder vooroordelen. Hij kon heel direct zijn, maar tegelijkertijd ook heel charmant. Mijn vader is ook mijn voorbeeld geweest als het gaat om omgaan met het leven. Uitspraak: Never ever panic. Hij heeft gelijk gehad. Gewoon door blijven ademen.”

MNR
Als lid van de stuurgroep is Marjorie actief betrokken bij het MNR. “Na mijn vertrek werd ik gevraagd of ik betrokken wilde blijven bij het MNR. Het eerste anderhalf jaar keek ik met de initiatiefnemers mee waar het ging om communicatie en strategie. Daarna werd ik gevraagd om zitting te nemen in de stuurgroep die de korte en middellange termijn de koers uitzet.”

Welk MNR-lid wil Marjorie graag zelf ‘in the spotlight’ plaatsen en waarom? “Joy Bindraban. Ik ken hem als ambtenaar maar ook uit de salsa-scene. Hij blijft zich ontwikkelen. Hij is nieuwsgierig,  leergierig en hij heeft een open mind. Hij is vooral zoals zijn naam zegt, iemand die bijna altijd happy is en ook gaat voor waar hij in gelooft.”