In de spotlight: Csilla Tordai

Csilla Tordai woont al bijna 20 jaar in Nederland, in geen ander land heeft zij zolang gewoond als in Nederland. Dit is ondertussen het vijfde land waar zij haar “thuis” heeft. “Ik ben in Hongarije geboren. Ik heb Rechten gestudeerd aan de universiteiten van Finland en Hongarije en Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en Cross Culturele Psychologie in Nederland.Mijn vader was een diplomaat. Hij was een grote tegenstander van de verdeling van Oost en West Europa. Mijn moeder was een sportvouw en later trainer voor fysiek beperkte kinderen, Met haar kon ik vaak rust en energie vinden in een van de mooiste plek op de wereld in New Delhi, Bahai kerk, die de geestelijke eenheid van de mensheid symboliseert. Volgens die religie is de mensheid  betrokken  bij een voortdurend  geleidelijk proces op weg  naar vrede, gerechtigheid en eenheid op wereldschaal.

“When you give yourself, you receive more than you give’
“Ik ben opgegroeid in een internationaal georiënteerde wereld waar essentieel was om mezelf te laten horen en zit niet snel om een weerwoord verlegen. Ik heb geleerd zaken op een geestdriftige wijze ter discussie te stellen, maar tegelijkertijd kan ik mezelf openstellen naar anderen toe. Met interesse naar anderen luisteren en daar wel degelijk bij stil te staan. Langzaam heb ik geleerd om de wereld rondom mij  beter te kunnen begrijpen en de zaken in een breder perspectief te plaatsen.  Mensen noemen me vaak een wereldverbeteraar, een dromer, maar  men waardeert mijn creatieve zienswijze op zaken.  “When you give yourself, you receive more than you give’  Die gedachten wilde ik graag ook aan mijn kinderen doorgeven. Mijn twee zonen,  politicoloog en chirurg, werken nu al in het buitenland. Mijn dochter studeert voor diëtiste nog  in Den Haag.   Wij spreken met elkaar Hongaars,  maar ze zijn echt wereld burgers geworden en spreken meerdere talen als moedertaal en zijn thuis in verschillende culturen”.

Belastingdienst
“Sinds 2001 ben ik werkzaam bij de Belastingdienst. Toen was ik de tweede Hongaarse  medewerker die bij de Dienst werkte.  Het is niet makkelijk om mezelf in Hoofddorp te laten accepteren. Na zo veel moeilijke jaren  hoop ik, dat ik eindelijk op mijn kwaliteit en kennis wordt  gewaardeerd. In 2013 mocht ik voor een jaar bij de Auditdienst Rijk in het cluster Europa werken. Dit werk vroeg om voldoende kennis van relevante werkprocessen en flexibiliteit op diverse terreinen. Participeren in audits m.b.t. het onderdeel van de ADR dat zich beweegt op Brussels terrein.
Daarna was ik bezig voor FIOD met het schrijven van Cultuurnota`s met een zakelijk karakter over verschillende landen”.
“Momenteel ben ik werkzaam bij het team bijzondere aanpak en mag ik interessante projecten uitvoeren, beleidsontwikkeling en advisering van projecten en opzetten en mede uitvoeren van trainingen waarin de diversiteit en interculturele samenwerking een belangrijke rol spelen. Verder heb ik veel externe contacten met Oost Europese Ambassades en begeleid ik internationale delegaties in het kader van Twinning projecten (i.k.v. Europese samenwerking)”.

“Verder ben ik altijd op zoek naar wat mensen verbind en wat de gemeenschappelijke belangen zijn binnen een groep of organisatie. Ik ben lid van MNR bijna vanaf oprichtingsdatum.
De interessante lezingen vind ik heel nuttig en leerzaam voor de persoonlijke ontwikkeling. De diversiteit bij dit netwerk is zo vanzelfsprekend en kan zijn kracht laten zien.
De leden hebben met elkaar en de diverse overheidsorganisaties de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en te verbinden.
Als voormalige adviseur, beleidsmedewerker politieke en internationale betrekkingen bij de Hongaarse Ambassade in Den Haag heb ik projecten op het vlak van Europese samenwerking ontwikkeld en gerealiseerd met het doel om elkaar beter te kunnen begrijpen. Mijn werkzaamheden bestonden uit advisering, coördinatie en uitvoering van het promoten van de culturele contacten en activiteiten tussen Nederland en Hongarije en was ik verantwoordelijk voor de nauwere culturele samenwerking met andere organisaties in Nederland en Europa”.
Mensenrechten
“Van huis uit heb ik altijd een bijzondere interesse voor mensenrechten (al mijn studies waren in deze richting) en daarom volg ik ook een lezing over de EU grondwet regeling en de ontwikkeling van mensenrechten aan de ECER seminars (expertise centrum Europees recht) op het ministerie van BuZa en bij de academie voor Overheidsjuristen.
Als ik een kans zal krijgen om bij een internationale missie te kunnen werken in buitenland of hier in Nederland zou ik graag meteen aan de slag gaan om daar de mensen de noodzakelijke hulp te bieden”.
“Ik ben medeoprichter en voorzitter van het Hongaarse culturele forum. Het is een ANBI vereniging. Elk jaar hebben wij talloze culturele programma`s, o.a. filmavonden tentoonstellingen, lezingen om mensen de macht van cultuur te laten ontdekken en veel te leren over verschillen in cultuur van Nederland en Hongarije. We focussen ook op de ontwikkelingen van culturele kontakten bij diverse kunstprojecten binnen de Europese Unie. Wij zijn ook lid van de EUNIC, de Europees culturele instellingen vereniging”.
“In mijn vrije tijd houd ik van sporten en ga ik elke week paardrijden. Mijn dochter rijdt ook paard en wij gaan graag op het strand in Noordwijk samen om buitenritten te maken om van de mooie Nederlandse duinen en de rust te genieten”.
Tenslotte wil ik graag “mijn” levensvisie delen:
“Here is my secret, a very simple secret: it is only with the heart that one can see rightly, what is essential is invisible to the eye” Antoine de Saint-Exupéry