In de spotlight: Bouchra Talidi

Studeer, doe je best, wees onafhankelijk en draag bij aan de samenleving. Dat is wat mijn ouders mij en mijn 5 zussen en broers hebben meegegeven. Mijn vader kwam in de jaren ’70 als zogenaamde ‘gastarbeider’ naar Nederland om ons alle kansen op een beter bestaan te geven en dat hebben wij zeer ter harte genomen.

Mijn naam is Bouchra Talidi en ik ben programmamanager Diversiteit en Inclusie bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Na het afronden van mijn studie Rechten heb ik een periode als arbeidsjurist gewerkt bij een advocatenkantoor. Mensen bijstaan en mediaton bij (arbeids)conflicten werd vanaf toen mijn passie.

In 2006 heb ik de overstap gemaakt naar het Rijk. Daar heb ik verschillende functies vervuld. Ik ben begonnen bij het Ministerie van Justitie bij de directie Integratiebeleid. Na 10 jaar heb ik de overstap gemaakt naar de directie Werknemersregelingen bij het Ministerie van SZW. Daar ben ik aan de slag gegaan als coördinerend beleidsmedewerkers Caribisch Nederland. Armoedebestrijding op onze eilanden stond daarbij centraal. In het overbruggen van de cultuurverschillen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland zat mijn kracht. Je moet immers elkaars taal ‘verstaan’ als je verder wilt komen.

Mijn passie en kracht heb ik nu in mijn huidige functie als programmamanager Diversiteit en Inclusie bij elkaar kunnen brengen. Ik zie het niet als mijn werk maar als mijn missie vanuit mijn hart om het Ministerie van SZW diverser en inclusiever te maken. Niet praten, maar doen. Mijn stip aan de horizon is een ministerie waarin alle mensen uit de samenleving vertegenwoordigd zijn. Deze medewerkers worden gewaardeerd, erkend en gehoord voor wie ze zijn. Dit kan alleen succesvol gebeuren als een organisatie ook de kracht van diversiteit erkend. Gelukkig ziet het bestuur van het Ministerie van SZW dat in waardoor ik al flinke stappen in de goede richting heb kunnen zetten.

Ook in mijn persoonlijk leven ervaar ik de kracht van diversiteit. Ik ben getrouwd met Bastiaan en we hebben twee prachtige dochters die ik zowel met de Marokkaanse als Nederlandse cultuur opvoed. We genieten van al het mooie uit beide werelden. Daar zit ook de kracht van het Multicultureel Netwerk Rijk (MNR) in. Als netwerk met multiculturele talenten kunnen we de Rijksoverheid verrijken met nieuwe denkwijzen. Het Rijk moet daarvoor openstaan en wij moeten daarin onze kansen pakken. MNR werkt er hard aan om de multiculturele talenten te empoweren zodat ze hun talenten ook durven in te zetten. Daarnaast draagt het MNR op een mooie wijze bij aan de zichtbaarheid van multiculturele talenten.

Laten we de krachten nog meer bundelen om het Rijk en de samenleving te laten zien dat we er (blijvend) zijn en dat we heel veel te bieden hebben!