In de spotlight: Beppy van Aerde

Beppy van Aerde is een echte ‘moksi watra’. Dit is zoiets als ‘gemengd bloed’, wat typisch is voor Suriname. “Mijn voorouders kwamen uit verschillende bevolkingsgroepen: Javanen, Duitsers, Nederlanders en vermoedelijk Ghanesen. Als jongste uit een middenklasse gezin van vijf kinderen heb ik na de middelbare school in Suriname, net als velen voor mij, mijn leven voortgezet in Nederland. Inmiddels woon ik samen met mijn partner meer jaren in Nederland dan ik ooit in Suriname heb gewoond. Met elk een zelfstandig uitwonende dochter vormen wij vooral op feestdagen een samengesteld gezin, met aanhang natuurlijk”.

Functie Ambtenaar

Beppy werkt al meer dan 30 jaar bij de Rijksoverheid in diverse functies en steevast werd op formulieren ingevuld “Functie: Ambtenaar”. “Ik heb dan ook vele ‘afslankoperaties, bezuinigingsrondes, reorganisaties en opleidingstrajecten’ meegemaakt. Via de functies van secretaresse, o.a. bij plaatsvervangend SG Roel Bekker van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, documentalist/senior informatiespecialist bij de bibliotheek van VROM en enkele communicatiestages bij beleidsafdelingen werk ik op dit moment als adviseur omgevingskennis bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij de directie Communicatie. Simpel gezegd maak ik signalen uit media en extern onderzoek, die van invloed kunnen zijn op de beeldvorming van ons ministerie en op het draagvlak voor ons beleid, toepasbaar voor communicatie en beleid. Ik kijk daarbij met name naar politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en maatschappelijke trends op het beleidsterrein”.

Bewustwording dankzij het MNR

Het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren heeft mij veel inzicht gegeven in de uitdagingen rond hoogopgeleide rijksambtenaren met een bi-culturele achtergrond. Ik ben veel bewuster geworden van de drempels die bi-culturen nog steeds ervaren op de arbeidsmarkt. Ik was nauwelijks bewust van deze uitdagingen omdat ik persoonlijk geen drempels ben tegen gekomen tijdens mijn loopbaan. Uit eigen ervaring weet ik wel dat het nog behoorlijk schort aan de zichtbaarheid van hoogopgeleide rijksambtenaren met een dubbele culturele achtergrond bij de overheid. Reeds in mijn tijd als secretaresse van de PSG van VROM bleek ik de enige secretaresse met een bi-culterele achtergrond in de rijksbrede groep secretaresses voor bewindslieden, SG’s en PSG’s. Of dat nu anders is betwijfel ik ten zeerste omdat ik ook in mijn huidige functie in de ‘waterwereld’ weinig rijksambtenaren met een dubbele culturele achtergrond tegenkom op waterevenementen. En dat in een samenleving die steeds meer bi-cultureel is. De overheid heeft naar mijn mening nog een flinke stap te zetten. Maar verandering begint bij bewustwording, en daar werkt het MNR aan mee.

Wat ik zeer waardeer is dat ik door het MNR-netwerk de kans krijg om inzichten over diversiteit met mensen te delen die ik normaal gesproken via mijn loopbaan niet zou tegenkomen. Vooral de themalunches met topambtenaren en de werkbezoeken scheppen hoop dat organisaties steeds meer gaan inzien dat een divers personeelsbeleid toegevoegde waarde heeft.

Vrije tijd en hobby’s

Ik besteed veel van mijn vrije tijd aan dansen en reizen. Ik hou van dansen op Caraïbische muziek, het maakt me blij, het geeft mij energie. In reizen ben ik een beetje dubbel: ik ontdek graag nieuwe plekken, maar ik ga ook graag terug naar oude vertrouwde plekken. Het is mooi om verrassende ontmoetingen te hebben met leuke, boeiende en soms inspirerende mensen. Ik beschouw al deze momenten als cadeau, leuke herinneringen voor als ik straks oud en stram ben en ik met een glimlach kan terugdenken aan mooie tijden.

Ik ben ook een echte boekenlezer. Helaas heb ik daar weinig tijd voor, maar ik heb altijd een boek op mijn nachtkastje om af en toe voor het slapen gaan in te duiken. Een boek dat ik een ieder zou aanraden te lezen is “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap” van Stephan Covey. Dit boek heeft mij geleerd hoe me onafhankelijk op te stellen en hoe te handelen vanuit mijn eigen kern en me niet zozeer te laten beïnvloeden door wat anderen doen. Covey omschrijft het bereiken van onafhankelijkheid als een ‘overwinning op jezelf’.

Inspirerende personen

Volgens vrienden is mijn positieve inslag mijn kernkwaliteit. Met dank aan mijn moeder (de spil in huis en master in het koken) die voor mij een groot voorbeeld is geweest en die in haar tijd zeer geëmancipeerd moet zijn geweest. Zich zeer bewust was van het belang van goed onderwijs en haar kinderen daarin stimuleerde. In navolging van mijn oma (de moeder van mijn moeder) die onderwijzeres was gingen uit ons gezin drie van de vijf kinderen het onderwijs in. Het was dus helemaal niet zo gek dat ik als kind altijd “juffrouw” wilde worden. Mijn vader (opzichter bij de Geologische Mijnbouwkundige Dienst) was veel in het binnenland van Suriname en alleen daarom de liefste vader die je kon hebben. Menig spreekbeurt ging over één van de grondstoffen uit het binnenland. Mijn vader liet zien dat werken voor de overheid ook mooie kansen biedt. Eén van mijn zussen en ik volgden hem in een baan bij de overheid.

Ik eindig graag met een citaat van Constance Baker Motley, de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die heeft gediend in de New York State Senaat en eveneens de eerste Afro-Amerikaanse vrouwelijke federale rechter. Een vrouw die mij ontzettend intrigeert. “Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg; wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus”.