In de spotlight: Ali al Hadaui

Ali al Hadaui: “Op zoek naar de menselijke kant achter de techniek”Ali al Hadaui heeft bij verschillende instanties en organisaties werkervaring opgedaan. Van commerciële instellingen tot Rijksoverheid. Wat is zijn drijfkracht, ondanks dat hij verschillende werkplekken en verschillende functies heeft gehad, om toch altijd tot zijn recht te komen? Ali al Hadaui: “Wat kan ik betekenen voor de mens, dat is voor mij het belangrijkst.”
Ik ben Ali al Hadaui (36 jaar), wonende te Den Haag, getrouwd en sinds kort vader geworden van een 2e kind. Ik heb Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie in Leiden gestudeerd.
Sinds 2009 ben ik werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar ik zorg toedraag voor de vermindering van de regeldruk bij de overheid. De centrale vraag daarbij is: Hoe kunnen we er voor zorgen dat een compacte overheid haar dienstverlening en haar regelgeving zo inricht dat burgers zo min mogelijk last ervaren van de overheid zelf?
Hiervoor ben ik werkzaam geweest bij de ABN AMRO Bank, daarna bij het ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam en toen bij de gemeente Den Haag bij de directie Onderwijsbeleid. Hier was ik werkzaam als beleidsmedewerker “Verlengde Schooldag” waarbij spelenderwijs taalachterstanden bij kinderen worden weggewerkt.
Interessant dat je als antropoloog bij een ingenieursbureau werkt. Het is namelijk niet echt een gebruikelijke combinatie. Hoe is dat zo gekomen?
Ik was op zoek naar de menselijke kant van de techniek. Dit moet je als volgt zien: Voor een rotonde maakt het niet uit of het gevaarlijk of veilig is. Het maakt een brug niet uit hoeveel mensen erover heen moeten lopen. Bruggen en rotondes zijn onderdeel van de stad en onderdeel van de beleving van mensen. Er wordt niet alleen cijfermatig naar deze objecten gekeken, maar er wordt ook rekening gehouden met wat deze verkeersobjecten met mensen doen.
Hoe moeten we je rol hierin precies zien?
Ik werd vaak ingezet bij startende projecten. Hierbij wordt er uitgegaan van het shared space concept. Er was ooit een gevaarlijke rotonde in Drachten, Friesland. Er werd van alles aan gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Echter zonder succes. In het shared space concept werden alle borden en verkeersaanduiders weggehaald. Hierdoor kwam de nivellering van de verschillende verkeersgebruikers naar boven. De zichtbaarheid van de deelnemers werd verhoogd waardoor de verantwoordelijkheid van de veiligheid terug werd gegeven aan de verkeersgebruikers. Ik noem dit de menselijke kant achter de techniek. De verantwoordelijkheid wordt aan de verkeersdeelnemers over gelaten.
Je hebt feitelijk overal gewerkt: van commercieel tot Rijksoverheid zoals hierboven hebben genoemd. Wat maakt het dat je op al die plekken tot je recht komt?
Ondanks dat ik op verschillende plekken heb gewerkt en verschillende functies heb gehad. Is mijn rode draad in mijn loopbaan het intermenselijke, de belangstelling voor mensen. De mens staat centraal!
In mijn werk staat de mens centraal, ook bij de vermindering van 5% regeldruk per jaar in mijn huidige werkzaamheden. Ook vind ik de prestatiedrang om deze te halen het leukst. Wat mij erg aanspreekt en uitdaagt is het feit dat ik deze plannen moet verkopen aan gemeenten. Veel met mensen praten en communiceren zijn hierin de sleutelwoorden.
Het is duidelijk dat je echt een people’s person bent, wat is hierin je grote motivatie en hoe uit dit zich?
Wat kan ik betekenen voor de mens, dat is voor mij het belangrijkst. Aan de hand van deze interesse ben ik begonnen met de opleiding mediation. Bij mediation is het van belang dat ruziënde partijen (weer) met elkaar communiceren. Vervolgens vraagt de mediator net zo lang door totdat de partijen goed zicht hebben op elkaars belangen, zorgen en angsten. Dan pas staat de weg vrij voor verzoening. Ik ben hier zo gedreven in dat mensen mij voor mediation midden in de nacht wakker kunnen maken. Ik vind dan mensen recht hebben om naast elkaar in vrede te leven. Soms ben je afhankelijk van anderen. Hoe kun je hier als mediator mensen empoweren? Waar ligt de grens van gezonde afhankelijkheid van anderen?
Al pratend komen mensen vaak wel tot een oplossing. Het probleem ligt in het feit dan mensen het probleem niet durven te benoemen of dat ze bang zijn dat ze verder gekwetst worden. Mediation zorgt voor het vertrouwen. Ook kun je mensen tot elkaar laten komen. Het gaat vooral om de boodschap en het creëren van wederzijds begrip. Mijn droom is om geheel zelfstandig als mediator aan de slag te gaan, vooral met het oog op een kleinere overheid.
Hoe is je passie voor mediation ontstaan?
Ik heb in Marokko op de middelbare school gestudeerd. Ik zat in een klas met mensen met meerdere nationaliteiten. Mijn Indiase leraar werd uitgelachen en voor schut gezet. Omdat hij een erg trotse leraar was, stuurde hij de hele klas eruit. Ik vond dit zo erg en besloot toen om handtekeningen van mijn klasgenoten op te halen om onze spijt te betuigen. Ik kweekte hiermee veel goodwill en de leraar kreeg hierdoor zijn waardigheid weer terug.
Wie was je grootste inspiratiebron en waarom?
Alex Brenninkmeijer. Voor mij is hij zo bijzonder omdat hij iemand is die zich sterk maakt voor mediation binnen de rechtspraak. De informele gang van de rechtsspraak. Het is bewezen dat mediation veel succes heeft in conflicthantering.
Hoe ben je bij het MNR gekomen en wat voor beeld heb je over het MNR gekregen?
Dankzij Patricia Alspeer-Belfor ben ik MNR-lid geworden. Wat mij opgevallen is bij het MNR is dat het voornamelijk beleidsmedewerkers zijn en helaas (nog) weinig mensen uit het management. Het MNR staat voor biculturelen binnen de organisatie en hoe je hierbij dienend kan zijn. Ik denk dat mond op mond reclame het belangrijkst is voor het MNR. Overigens ben ik ook actief lid. Op 19 mei geef ik een workshop “Interculturele Mediationvaardigheden”. Met mijn achtergrond als cultureel antropoloog, probeer ik je in de schoenen te laten staan van een ander. Waar komt het gedrag vandaan? De verschillen hoeven niet op etniciteit gebaseerd te zijn, maar ook tussen directies en departementen kan het voorkomen.
Wie zou je als volgende willen laten interviewen en waarom?
Ik zou graag Patricia Alspeer-Belfor willen laten interviewen. De reden daarvoor is dat zij mij niet alleen geïntroduceerd heeft binnen het MNR, maar ook is zij één van de weinige mensen van de hogere kaders.
Wat wil je de MNR leden nog meegeven Ali?
Ooit heb ik de Echo Award gewonnen. Met de Echo Award worden biculturelen en bicultureel talent in het hoger onderwijs in beeld gebracht. Voor de arbeidsmarkt is het voor biculturelen ook stukken moeilijker. Zij doen er namelijk langer over om zich senang te voelen op hun plek. Hoe houd je deze mensen zo lang mogelijk binnenboord? Biculturelen lopen vaak tegen grenzen aan die ze niet durven te benoemen. Ook zijn zij gevoeliger voor autoriteit en kunnen daardoor minder assertief overkomen. Maar met interculturele mediationvaardigheden, kun je dingen benoemen zonder bang te zijn voor represailles.