In de spotlight: Aivie Sewgobind-Soekhlal

Het zal je maar gebeuren: je krijgt te horen dat je de Saraswati Art Award 2011 hebt gekregen, en dat je samen met politica Kathleen Ferrier, schrijfster Rihanna Jumaludin en welzijnswerkster Henna Mathoera deze prijs in ontvangst mag nemen. Welnu, het overkwam MNR-lid Aivie Sewgobind-Soekhlal tijdens het Shakti Festival 2011 dat begin maart in Amsterdam werd gehouden. "Ik werd in het zonnetje gezet vanwege mijn verdiensten als jonge allochtone hoogopgeleide vrouw op maatschappelijk gebied, aldus de selectiecommissie. Mij werd onder meer gevraagd waarom ik niet net als Kathleen Ferrier (CDA) en Tanja Jadnanansing (PvdA) kies voor de politiek. Ik zie mezelf echter meer als een stille drijvende kracht. Niet dat ik de spotlights schuw, maar ik denk dat het ook goed is om op andere plekken krachtige vrouwen te hebben zitten. Helaas zijn er nog veels te weinig hoogopgeleide (allochtone) vrouwen in de hogere managementfuncties werkzaam. Dat is een punt van zorg en aandacht. Zowel bij het huidige departement als de voorgaande (OCW) ben ik de eerste vrouwelijke allochtone manager geweest. Het kan toch niet waar zijn dat er zo weinig van dit soort mensen rondlopen?
In het interview werd de vraag gesteld hoe ik zover ben gekomen. Ik heb aangegeven dat je niets in de schoot geworpen krijgt. Je moet hard werken, openstaan voor feeback en daarvan leren. Een werkhouding van ik doe mijn ding en that’s is, werkt niet. Dat geldt trouwens voor iedere functie en zeker in deze hectische en spannende tijden. Initiatief tonen en doen dat zijn belangrijke competenties. Laat je zien en horen. Wees duidelijk naar anderen, maar nooit respectloos. Op de vraag wat er zo leuk is aan mijn functie gaf ik het volgende antwoord:
Werken met mensen voor mensen is mijn drijfveer. Ik heb een groot empathisch vermogen, ik ben zeer enthousiast en zie de uitdagingen. Mijn sterke kanten zijn vasthoudendheid in het realiseren van doelstellingen én flexibel zijn in de wijze waarop deze kunnen worden bereikt. Daarbij staat het organisatiebelang voorop, zonder de menselijke kant uit het oog te verliezen. Ik zorg dat ik voldoende inhoudelijke kennis heb om te kunnen beoordelen waar risico’s liggen, waar eventuele obstakels ontstaan én wat moet gebeuren om deze weg te nemen. Ik weet ook vanuit die kennis medewerkers goed in te zetten en een vruchtbare terugkoppeling te maken naar strategische vraagstukken rond het realiseren van de doelstelling. Wat ik leuk vind is dat in verschillende contexten niet alleen resultaten zijn bereikt, maar ook dat de wijze waarop de resultaten zijn behaald positief worden gewaardeerd. Daarnaast zijn de veranderingsvraagstukken de uitdagingen waar ik me graag in verdiep.
Ik vind het belangrijk om niet alleen mijn uitdagingen in betaald werk te zoeken, maar ook d.m.v. netwerkactiviteiten mijn kennis over te dragen en te leren van anderen. Ik ben naast mijn werk mentor en bestuurlid bij Giving Back. Verder ben ik een gecertificeerde coach en coach ik enkele oud-medewerkers.
Ik bijna 20 jaar werkzaam bij de Rijksoverheid, waarvan 14 jaar in een leidinggevende functie. Momenteel ben ik programmamanager bij de Dienst Regelingen van het ministerie van EL&I."
Shakti is in de Indiase mythologie de vertegenwoordigster van de vrouwelijke energie. Zij is een van de Hindoegoden en wordt vereerd als Moedergodin. Het doel van het Shakti Festival is tweeledig. Enerzijds worden (Hindoestaanse) vrouwen zichtbaar gemaakt en anderzijds moet dit andere vrouwen inspireren hun verborgen talenten te ontwikkelen. Het festival biedt deze vrouwen een podium om zich te presenteren aan het publiek.