Sponsoren

Het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren wordt ondersteund door:

Rijksoverheid
De volgende ministeries ondersteunen het MNR:

A+O fonds Rijk
De vakorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, CMHF en Ambtenarencentrum en de werkgever Rijk werken samen in het A+O Fonds Rijk. Het A+O Fonds Rijk voert zelf projecten uit en verleent subsidies waarmee projecten kunnen worden uitgevoerd.

re.Public
re.Public is een uitgave van Sdu Uitgevers voor ambtenaren en bestuurders.

Hilton The Hague
Hilton The Hague

Wilt u het MNR ook ondersteunen, stuur dan een email naar: postbus.mnr@minbzk.nl