Over het MNR

 

Het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren

Met netwerken kunnen de mooiste dingen op uw pad komen. U ontmoet tenslotte interessante en inspirerende mensen. Het doel van netwerken is om in een informele sfeer elkaars kennis, informatie en contacten te delen.

Het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) is sinds november 2007 officieel van start gegaan. De voornaamste reden om dit netwerk op te richten is het bundelen van positieve krachten van rijksambtenaren met een dubbele culturele achtergrond. Het MNR is uniek in haar bestaan, vorm en werkwijze. Een betere rijksoverheid is herkenbaar en speelt immers in op de behoeften van de samenleving. Een samenleving die in ontwikkeling blijft, veelkleurig is en veel te bieden heeft.

Bij culturele diversiteitsbeleid gaat het niet alleen om de instroom van mensen, maar ook om de doorstroom en het behoud van rijksambtenaren met een dubbele culturele achtergrond.

Doelstelling

Het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) wil rijksambtenaren met een dubbele culturele achtergrond in beeld brengen binnen de rijksoverheid, zodat hun arbeidsmarktpositie binnen de rijksoverheid verbetert.

Doelgroep

Rijksambtenaren met een dubbele culturele achtergrond, de CBS-definitie wordt hier niet gehanteerd.

Visie

De samenleving moet zich in haar overheid kunnen herkennen. Een diverse personeelssamenstelling geeft die herkenning en wekt daarmee vertrouwen in het overheidsfunctioneren. Verschillende perspectieven worden meegenomen in zaken die de samenleving raken. Divers samengestelde teams functioneren daardoor beter, zijn innovatiever en creatiever. Het MNR verenigt daarom multicultureel talent om kennis te delen en het behoud en de doorstroom binnen de (rijks)overheid te bevorderen en te stimuleren. Een diverse personeelssamenstelling betekent tenslotte kwaliteit voor nu en in de toekomst.

Toegevoegde waarde

Een netwerk als het MNR is noodzakelijk, zolang de veelkleurige samenleving zich onvoldoende herkent in (het werk van) de overheid. Eén van de dingen die dit jonge netwerk krachtig en bijzonder maakt is haar interdepartementaal verbindend karakter.

De vertegenwoordiging van medewerkers met een dubbele culturele achtergrond in hogere functies binnen de rijksoverheid vraagt nog om extra inspanningen.

Een netwerk als deze helpt de rijksoverheid bij het formuleren, ontwikkelen en implementeren van haar diversiteitsdoelstellingen en stimuleert de rijksoverheid in te spelen op de behoeften van de huidige dynamische maatschappij.

Het MNR is er niet alleen voor haar leden. Het is de bedoeling om van elkaar (bi-cultureel en monocultureel) te kunnen leren. Het gaat hierbij om geven en nemen. Het MNR maakt het mogelijk om de expertise van multiculturele rijksambtenaren op een nuttige en informele manier in te zetten.

Het MNR maakt het mogelijk om ‘met’ in plaats van ‘over’ bi-culturele rijksambtenaren te praten. Door met elkaar in gesprek te blijven, wordt het nut en de noodzaak van culturele diversiteit duidelijk. Daarnaast kan het diversiteitsbeleid beter worden ontwikkeld en geïmplementeerd binnen de rijksoverheid.

Het MNR werkt langs de volgende drie sporen:

  • Individueel niveau (het gaat hierbij om empowerment en persoonlijke ontwikkeling)
  • Groepsniveau (men voelt zich minder geïsoleerd en eenling, er is herkenning en sprake van een ’thuishaven’)
  • Organisatieniveau (het MNR fungeert als een klankbord en verbindende schakel t.b.v. de organisatie. Het netwerk denkt mee en draagt bij aan hoe verder te werken aan effectievere aanpak van culturele diversiteit)

Het MNR heeft haar eigen bewegingsvrijheid en zelfstandigheid t.a.v. het ‘individueel en groepsniveau’. Deze autonomie biedt leden de mogelijkheid om zelf initiatieven te ontplooien, zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen. Het gevolg van de thuishaven functie is:

  • Een positieve impuls op de leden (empowerment);
  • Gemotiveerde, tevreden en betrokken rijksmedewerkers;
  • Uitbreiding van het eigen (interdepartementaal) netwerk;
  • Een spiegelfunctie naar elkaar.
  • Slagkracht en invloed.

Sympathisanten over het MNR

Lees hier meer over wat sympathisanten zeggen over het MNR.