Sympathisanten over het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren

MNR Themabijeenkomst ‘Geen giftig gedoe op de werkplek’ 30 november 2023
Donderdag 30 november heeft het MNR een inspirerende studiemiddag georganiseerd rondom het thema ‘giftige gedoe op de werkplek’. Het was een bijeenkomst waarbij de emotie meer dan voelbaar was. Met name het feit dat er vandaag de dag in onze maatschappij, en dus ook op de werkplek, nog steeds sprake is van discriminatie, racisme en uitsluiting. Het gevoel, dat er op verschillende werkplekken niets aan gedaan wordt, steekt. Tijdens een interactief gesprek stonden we stil bij de vraag hoe je zelf de regie kunt pakken door goed voor jezelf te zorgen, zodat je jezelf staande kunt houden bij dit onrecht. Ook hebben we gesproken over het feit dat je vanuit innerlijke kracht zelf het verschil kan maken door zaken bespreekbaar te maken en zelf grenzen te leren en durven stellen binnen de organisatie waar je voor werkt. Het gesprek hierover dient nog wel een vervolg te krijgen, want de vraag hoe je dat dan doet en hoe je inclusief denkt en handelt, heeft nog veel meer aandacht nodig. Mijn complimenten gaan naar Sharda en Foeng voor de voorbereiding en prettige ontvangst tijdens de bijeenkomst en natuurlijk ook voor alle deelnemers die ervoor gezorgd hebben dat het gesprek gevoerd werd vanuit verbinding.
Vanuit verbinding, Dennis de Getrouwe
Het MNR organiseerde een studiemiddag rondom giftige situaties op het werk. Discriminatie staat in de top 3 van meest voorkomend ongewenst gedrag. Tijdens een interactief gesprek stonden we stil bij de vraag hoe giftig gedoe ontstaat: welk type leiderschap zorgt ervoor dat het lang kan duren, hoe komt het dat omstanders niet in actie komen en welke factoren vanuit de organisatie zelf zorgen voor een grotere kans op giftig gedoe? Dit alles kwam aan bod net als de veiligheidscultuurladder met de vraag: waar staat jouw team of organisatie wat betreft een gezonde en veilige werkcultuur. Met een inspirerende groep deelnemers is verkend wat goed gaat maar wat nog ver te zoeken is. Ik ben dankbaar voor de inbreng van alle aanwezigen en onder de indruk van hun persoonlijke verhalen.
Caroline Koetsenruijter

 ‘De Kracht van Aandacht’Ik heb de MNR/LEF-bijeenkomst van 13 april 2023 met als titel “De kracht van gedachten” als verrijkend en verdiepend ervaren. Ik hoop, dat de deelnemers de workshop ook verrijkend en leerzaam hebben gevonden.Door je bewust te worden van je gedachten en je gedrag, die ontstaan bij een bepaalde gebeurtenis, leer je je negatieve gedachten om te keren naar positieve gedachten (niet meer boos zijn, niet meer verdrietig zijn etc.).Fijn om te zien, hoe mensen hun kwetsbaarheid zichtbaar durven maken. Juist door de innerlijke echtheid te tonen, ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en daaraan gekoppelde groei.Tegelijkertijd is het helemaal oké dat verhalen nog binnen de persoon zelf blijven. De oefeningen in de workshop ‘de kracht van gedachten’ zetten aan tot het expliciteren van de diepte reflectie op jezelf. Door die expliciete reflectie ontdek je hoe je in het leven staat. De workshop appelleert daar indringend aan. Ik kan er slechts op vertrouwen dat een dergelijk appél z’n weg vindt naar persoonlijke keuzen die voor degene die reflecteert alsook voor diens omgeving verrassend en verrijkend zijn! Ik heb een aantal verhalen van de deelnemers gehoord en gevoeld. Mijn hart klopt dan om ze naar buiten te laten komen, zodat ze gehoord kunnen worden en omgekeerd naar dat wat je met hart en ziel wil geven aan de wereld. Uiteraard is de tijd van anderhalf uur voor het elkaar geven van deze wederzijdse aandacht te kort, maar ik vertrouw erop ‘dat de gevoelige snaren van harten zijn geraakt!’ Dank dat ik voor jullie deze workshop mocht verzorgen. Roel Riepma,Workshopleider bij ‘De Project Academie’

‘Voeding en energie’

Op donderdag 26 januari 2023 heb ik vanuit FoodIncompany de workshop met het thema ‘Voeding & Energie’ mogen geven aan een enthousiaste groep deelnemers van het MNR. Een onderwerp waar ontzettend veel over te vertellen valt en waar we gerust nog uren over hadden kunnen praten. In de workshop heb ik ervoor gekozen om ook de invloed van suikers en het belang van het creëren van een stabiele bloedsuikerspiegel vooral uit te lichten. Een stabiele bloedsuikerspiegel staat namelijk aan de basis van een energiek en gezond lichaam.

Door gezonder te eten en door een stabiele bloedsuikerspiegel te creëren kun je meer uit je dag en uit jezelf halen. Een stabiele bloedsuikerspiegel voorkomt het welbekende ‘4-uur-dipje’, de ‘after-dinner-dip’ en gedurende de dag een moe en futloos gevoel. Daarnaast kunnen vele andere klachten zoals hormonale klachten, overgewicht, spijsverteringsklachten en darmklachten veroorzaakt of versterkt worden door een sterk schommelende bloedsuikerspiegel. Een thema waar dus zeker extra aandacht aan gegeven mag worden.  De workshop bestond uit informatieve, praktische en concrete actiepunten waar de deelnemers direct mee aan de slag konden. We hebben besproken hoe je meer energie kunt ervaren en hoe je suikerdips kunt voorkomen door het aanpassen van je voedingspatroon en de verdeling van de eetmomenten.

Het thema werd met veel enthousiasme ontvangen. De deelnemers hadden een erg geïnteresseerde houding en er was een ontspannen sfeer.  Er kwam volop respons en verdiepende vragen vanuit de groep, waardoor het een leuke en interactieve workshop is geworden.

Susan van de SandeSpecialist FoodIncompany

 

Vergroten van je zichtbaarheid
Op donderdag 22 september gaf ik met veel plezier aan een groep deelnemers van het MNR
een workshop met als thema ‘het vergroten van je zichtbaarheid’. Omdat dit best een
veelomvattend onderwerp is heb ik ervoor gekozen om vooral te focussen op manieren van
communiceren om zichtbaar te zijn; dus het effectief inzetten van je communicatiestijlen
met als doel impact.
Met name door het enthousiaste publiek was het leuk en inspirerend om deze workshop te
verzorgen. Er was veel interactie: nieuwsgierige en kritische vragen, aanvullingen vanuit
eigen praktijkervaringen en eigen voorbeelden waardoor het een super energieke middag
werd.
In communicatie is het van belang om te focussen op het resultaat dat je wilt bereiken en op
de relatie; je gesprekspartner. In ieder gesprek verdienen beiden aandacht. Afhankelijk van
de context kan het dat het resultaat wellicht iets meer aandacht verdient, bijvoorbeeld bij
harde deadlines of dat juist de relatie wat meer aandacht moet krijgen als bijvoorbeeld de
samenwerking onder druk staat.
Communicatiestijen die vooral focussen op de relatie zijn onder andere het luisteren,
samenvatten en doorvragen. Communicatiestijlen die juist iets meer focussen op het
resultaat zijn het overtuigen van de ander of het stellen van grenzen en het aanspreken op
gedrag.
Door het geven van deze workshop hoop ik dat ik de deelnemers geïnspireerd heb om weer
wat bewuster te communiceren en daarmee hun impact nog groter te maken. En vooral
mooie zinvolle gesprekken te voeren. Zowel zakelijk als privé.
Ben je nieuwsgierig geworden naar wie ik ben en wat ik doe dan kun je meer lezen op mijn
website: www.effectieverworden.nl
Menda Groeneveldt

 

Reflectie op de workshop Oplossingsgericht Werken voor MNR

MNR vroeg mij als trainer ook een klein stukje reflectie te schrijven over de MNR-workshop.

Met veel plezier heb ik deze maatwerk workshop voor MNR samengesteld. De deelnemers hebben een PowerPoint meegekregen waarin de theoretische achtergrond en de uitgangspunten van deze methode zijn samengevat. Waaronder de bouwstenen van Sociaal Constructivisme, NLP en Appreciative Inquiry.

Daarna hebben we de vertaalstap gemaakt naar de praktische toepassing van de theorie. Zo heeft iedereen ook het voorbeeldprotocol meegekregen waarmee alle deelnemers 20 minuten aan het werk zijn gegaan. In duo’s werd om de beurt geoefend met het inzetten van oplossingsgericht werken op het meegebrachte probleem van de ander. Twee vliegen in één klap dus. Een nieuwe werkwijze zelf meteen in de praktijk gebracht én met een stukje oplossing naar huis.

Tot ieders verrassing kon iedereen na twee intensieve uren het eigen werkdocument voor de camera houden met daarop niet alleen de vertaling van probleem naar ‘gezochte oplossing’, maar ook het exacte moment waarop en hoe, welke eerste stap in de richting van de oplossing genomen zou gaan worden.

Enkele reacties van deelnemers na afloop:

“Hele fijne methode die ik nu gewoon ga toepassen! Ik ben blij dat ik ook veel heb aan de deeloplossingen”

“Dat ik meer in oplossingen dan problemen zal gaan denken”

“morgen toe te passen, leerzaam” en ‘Goed om zo tijd te nemen om over mijn uitdagingen te denken, helpt mij zeker, bedank!”

Het gaf mij veel energie te zien hoe geboeid en betrokken alle deelnemers aanwezig waren ondanks de online setting. Super om te zien hoe hard er gewerkt werd en hoe snel de methode opgepikt en toegepast werd met zeer praktisch, direct en nuttig resultaat.

Ik ben natuurlijk best nieuwsgierig wie uiteindelijk ook echt de volgende dag die stappen richting oplossing gezet heeft!

Het was een uitdaging om het in twee uurtjes goed neer te zetten maar het voelt achteraf als meer dan de moeite waard als ik zie wat iedereen eruit gehaald heeft!

Hajati Wieferink

organisatiecoach

Eemnesserweg 71

1221 CW HILVERSUM

M: 06 – 53 29 50 14 www.emergin.company

 

 

Workshop Mindset t.b.v. MNR-leden, 2 oktober 2019

Op 2 oktober vond de workshop Mindset plaats voor leden van het MNR. Hierbij mijn korte impressie over de inhoud van de workshop en mijn beleving.

Veel boeken en methoden voor verandering gaan ervan uit dat alleen je gedrag je resultaten bepalen. Dit lijkt een volkomen logische verklaring maar je gedrag staat niet op zichzelf; het is nauw verbonden met je ‘mindset’. Een mindset is te omschrijven als een specifieke manier van denken en kijken naar jezelf, anderen of de wereld om je heen. Je mindset bepaalt hoe je dingen ervaart en wat je houding en gedrag is.

Vaak zijn we ons niet bewust van onze eigen denkwijzen en reageren we automatisch en in vaste patronen op situaties. In veel situaties is dit geen probleem maar er zijn ook situaties waarin je huidige denkwijzen je beperken of bijvoorbeeld irritatie veroorzaken. Bewustwording van je mindsets helpt om een beter inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop je de wereld ervaart en erop reageert. Dit is een eerste stap nodig voor het veranderen van je mindset.

Tijdens de workshop is meer inzicht verkregen in hoe mindsets ontstaan en zich ontwikkelen tijdens je leven. Dit hebben we onder andere gedaan door te kijken welke denkwijzen we vanuit huis en samenleving hebben meegekregen. Ook hebben we gekeken naar hoe je een mindset kunt veranderen. Bijvoorbeeld door te herkaderen of het stellen van de juiste vragen.

Voor het herkennen van je eigen mindset is het nodig in het ‘hier en nu’ te zijn en focus te hebben. Hoe je dit kunt bereiken hebben we onderzocht door te kijken naar de concentratie bij (top)sporters.

Tenslotte zijn we geëindigd met het bespreken van 2 typen mindsets waar veel is over geschreven: de groei versus vaste mindset en de ‘outward’ versus ‘inward’ mindset.

Al met al was het een geslaagde middag die door de deelnemers en mijzelf als positief ervaren is. Wat ik zelf erg plezierig vond was de ontspannen en open sfeer en de geïnteresseerde houding van de deelnemers. De interacties zorgden voor een verdere aanscherping en verdieping van het gepresenteerde materiaal. Ook de oefening waarbij we gezamenlijk bekeken naar hoe je je perspectief ten aanzien van een situatie radicaal kunt veranderen was hier een mooi voorbeeld van.

Er is interesse getoond voor een verdiepingssessie door de deelnemers en wat mij betreft wil ik daar graag gehoor aangeven.

Met vriendelijke groet,

Frank de Visser

 

Workshop ‘De Kunst van Wilskracht’ 30 januari 2019

Hoe divers de deelnemers de workshop ‘De kunst van de wilskracht’ ook waren, ze hadden ook het nodige gemeen: ze kampten allemaal met hun eigen wilskrachtuitdaging en waren er allemaal opgebrand alles over het onderwerp te weten te komen. Een mooi startpunt voor een workshop van 4 uur, waarin Paula Gruben en Bart Seijnder de 16deelnemers bestookten met inzichten, meenamen in verhalen, lieten deelnemen aan een experiment en bovenal: begeleidden bij het maken van een plan voor hun persoonlijke wilskracht uitdaging. Naar onze ervaring heeft iedereen namelijk wel een wilskrachtuitdaging: iedereen wil wel met iets beginnen of stoppen, of iets meer of minder gaan doen. Lijnen, sporten, meer tijd nemen, mensen ontmoeten, stoppen met roken, minder boos worden of meer in het bos lopen: zoveel mensen, zoveel wilskrachtuitdagingen. Zo ook in deze groep. De deelnemers, die kou en (althans voorspelde) sneeuw hadden getrotseerd om naar de workshopte komen deden actief mee, deelden persoonlijke verhalen en stelden kritische vragen, wat de workshop prettig interactief maakte. Om 17:00 uur wisten de deelnemers, alle onderdeel van het Multiculturele Diversiteitsnetwerk van de Rijksoverheid, wat wilskracht nu eigenlijk is, hoe wilskracht precies werkt in je hersenen, wat deinvloed is van hormonen en stress, hoe wilskracht op raakt en je het weer bijvult, wat je doet ingeval van nood en hoe je het ‘What the hell’-effect kunt voorkomen als je een keer zondigt tegen jevoornemen. Al met al een inspirerende en effectieve middag in een prima sfeer voor zowel de trainers als de deelnemers!

Paula Gruben en Bart Seijnder

 

Workshop Familieopstellingen en Verdwaalde Gevoelens in Organisaties 26 november 2018

Via het sociale weefsel van families en organisaties wordt trauma inter-generationeel doorgegeven. Zo krijgen we te maken met verdwaalde gevoelens in onszelf, ons team, onze organisatie en de samenleving. Gelijkwaardig contact maken vertaalt zich dan al snel in wederzijdse irritatie. Bij de check-in popte dit collectieve thema direct op. Hoe ga je om met dat “eindeloze slachtofferschap”? Op vele lagen hebben we dit met de opstellingen-methodiek onderzocht: Hoe bewaak je je eigen grenzen en help je je klagende collega die je helemaal leegzuigt? Hoe open je je hart ondanks de betutteling van een leidinggevende? Hoe blijf je in je kracht staan ondanks de informele werkcultuur die je structureel in de slachtofferhoek duwt en ondanks de in je familie opgeslagen woede daarover? Hoe wordt deze frustratie gevoed door de massa-ontkenning van de pijn zoals gevoeld door de minderheid en de geschiedenis zoals die écht was? Op welke laag zijn we als werknemer en leidinggevende beide slachtoffer en dader en hoe verbindt dat ons? Zoals een deelnemer zo mooi zij: “We hebben hier straalangst, angst om te stralen.” En zo is ’t. Want op het moment dat we echt gaan luisteren naar de diepe wijsheid die in dit netwerk verborgen zit, dan moet je van goede huize komen. Niemand ontkomt er namelijk aan de pijn en de onmacht te voelen. Je moet aan de bak met ons aller meest pijnlijke geschiedenis van kolonialisme, hoe we de patriarchale werkcultuur in de kleinste handelingen op ons werk bewust en onbewust in stand houden en hoe ongelooflijk lastig het is om de steun van het netwerk binnen te laten om dit alles elke dag weer opnieuw aan te kunnen. Hoe blijf je de liefde zien, ook wanneer het je heel erg moeilijk wordt gemaakt? Ik heb veel moed gezien van de deelnemers om met zichzelf aan de slag te gaan. Ook heb ik veel diep inzicht in de organisatie-systemen en vragen over het netwerk zelf mogen zien. Wat is onze rol als multicultureel netwerk? Ik kijk ernaar uit om hier verder mee te werken. Want wat een vertrouwen in de toekomst geeft mij dit – dat we mogen leren om zowel mens als menselijk te zijn, ook op ons werk. Juist daar! Ik voel mij vereerd om te mogen blijven bijdragen aan het verhogen van dit collectief bewustzijn binnen de overheid. Want wat als we gaan zien dat dit netwerk de medaille is van een andere kant? Wat als dit netwerk een uitingsvorm is van iets dat in de onderstroom van onze samenleving speelt? Ik ben onder de indruk van de kracht van kwetsbaarheid in dit netwerk. En wat hebben we die stevigheid nodig voor het aangaan van de ecologische, institutionele en morele crises van nu!

 

Oscar Westra van Holthe

www.westravanholthe.com

www.blockbusters.biz

 

Workshop Enneagram 20 juni 2018

“Ik vond het een mooie constructieve dag waarin de deelnemers lekker meegedaan hebben. Er waren nieuwsgierige en zeer geïnteresseerde mensen bij, die ook hele mooie vragen hebben gesteld. Ook waren ze bijna allemaal geïnteresseerd in een vervolgbijeenkomst op korte termijn! Deze gemêleerde groep was voor mij ook een inspirerende ervaring! Ik dank dan ook iedereen voor hun actieve deelname aan deze dag”.

Gé Groen, workshopleider Enneagram Kuuk Academy

 

MNR-Themabijeenkomst ‘Provocatief Communiceren met humor’7 september 2017

“Ik heb op 7 september een workshop gegeven aan leden van het Multiculturele Netwerk Rijksambtenaren. Wat een feest was dat! Wat een energie en wat een grote groep leuke mensen bij elkaar. En dan zou je denken; dat zegt ze maar om ons te paaien. Maar ik schrijf dit geheel vrijwillig dus… De dag erna liep ik nog fluitend rond, zo leuk vond ik het om voor dit netwerk een workshop te verzorgen. Het is altijd afwachten wat voor een mensen er in de zaal zitten. Verschillende culturen… vinden die provoceren ook leuk en nuttig? Worden mensen naarmate de workshop vordert enthousiaster? Ik was bijzonder blij te merken dat ook vele andere culturen het lef hadden om elkaar uit te dagen en daar vooral ook veel plezier mee te beleven. 
 
De tijd was kort, maar ik vind dat de deelnemers bijzonder mooie en creatieve uitdagingen wisten te plaatsen. Ik wens de netwerkleden ook veel humor, relativering en uitdaging toe. Wees niet te voorzichtig, maar wel verrassend en verfrissend. Je zult merken dat het resultaat oplevert.”

Hartelijke groeten,
Erica Risiglione/De Toekomstbus


MNR Themabijeenkomst ‘Voorbij het Verschil’ 23 mei 2017

“Op 23 mei jl. mocht ik een programma verzorgen voor het MNR in het kader van mijn nieuwe boek Voorbij het Verschil over inclusief leiderschap. Wat ik merkte is dat de MNR-leden meteen oppikken waar het om gaat en inclusief leiderschap kunnen vertalen naar de praktijk. Dat is ook hard nodig want, ik ben zo vrij dat hier aan te stippen, de ministeriële wereld heeft nog weleens een ivoren toren gehalte waar de alledaagse werkelijkheid van burgers ver weg is. Het is fijn te merken dat er bij het Rijk zoveel getalenteerde mensen rondlopen die de dynamiek van diversiteit in de maatschappij begrijpen. Ik hoop van harte dat het Rijk deze talenten maximaal inzet, tot nut van ‘t algemeen.

Succes met alles, MNR-leden en graag tot ziens,

Grethe van Geffen/Seba Cultuurmanagement BV


De kracht van het Multicultureel Netwerk Rijk (MNR) t.b.v. de organisatie

“Het MNR streeft ernaar rijksambtenaren met niet-Nederlandse etnische achtergrond zichtbaarder te maken. Dit heeft toegevoegde waarde voor de overheid. Het personeelsbestand is dan meer een afspiegeling van de samenleving en kan aldus meer vertrouwen scheppen bij de uiteenlopende groepen burgers. Tevens biedt een divers samengesteld personeelsbestand de mogelijkheid om relevante actuele vraagstukken vanuit diverse standpunten te bekijken en voorkomt het zodoende dat er een eenzijdige blik of tunnelvisie ontstaat. Als medewerkersnetwerk heeft MNR de unieke kans om bij te dragen aan het creeren van een inclusieve bedrijfscultuur waar iedereen zich, ongeacht zijn of haar etnische, culturele of religieuze achtergrond, thuisvoelt. Een inclusievere bedrijfscultuur draagt bij aan het behoud van werknemers en leidt ertoe dat alle medewerkers zich meer vrij voelen zichzelf te zijn op het werk. Door middel van (empowerment) trainingen en thematische bijeenkomsten wordt daarnaast dialoog gestimuleerd tussen de medewerkers, zoals tijdens de ondertekening van het Charter Diversiteit, een event georganiseerd met het ministerie van OCW. Bovendien kan het MNR als medewerkersnetwerk een belangrijke functie vervullen door werkgevers, de HR en OR te adviseren bij bijvoorbeeld werving- en selectieprocedures van allochtone medewerkers en zodoende bijdragen aan het vormen en uitvoeren van een effectief diversiteitsbeleid.”

Alice Odé, projectleider, Stichting van de Arbeid

Diversiteit in Bedrijf (Charter Diversiteit, www.diversiteitinbedrijf.nl


MNR Themabijeenkomst 5 november 2015

“Toen Willem en ik op 5 november de zaal van het SER-gebouw waar de MNR-bijeenkomst plaats zou vinden binnenkwamen, waren we aangenaam verrast. 
De raadzaal was heel mooi en ruim, dus groot genoeg om met de hele groep de CHI-oefeningen te kunnen doen. Willem en ik hebben kunnen proeven hoe gezellig de sfeer in het mooie gebouw van de SER was.
Daarnaast hebben wij de betrokkenheid van zo’n grote cultureel gemêleerde groep van meer dan 100 man/vrouw als zeer prettig en rijkelijk ervaren. 
Er was ook veel belangstelling voor het onderwerp ‘Spiegelogie en Storytelling’ en het boek “Spiegologie” van Willem. Van een aantal aanwezigen hebben we vernomen dat zij speciaal voor Willem de Ridder naar de MNR-bijeenkomst zijn gekomen.  
Willem en ik hebben deze bijeenkomst in elk geval ervaren als informeel, prettig en gezellig!
We vonden het inspirerend om onze bijdrage aan deze bijeenkomst te leveren en wij hopen dat wij de aanwezigen tools hebben kunnen meegeven, die bijdragen aan een blijer en gelukkiger leven, zowel in werk als in privé. Vergeet dan vooral niet je “bestelling” te doen, veel geluk!”

Met veel plezier,

Willem de Ridder en Clary Kriek

http://www.willemderidder.com/


MNR maakt het waar

‘Tijdens mijn workshop op 5 februari jl. werden twee verwachtingen van mij ten volle waargemaakt. Ten eerste bleek MNR een groep van letterlijk en figuurlijk kleurrijke mensen. Een groep die vanuit hun diversiteit een grote meerwaarde heeft voor de mensen die met hen mogen werken.
Mijn tweede verwachting was gebaseerd op mijn ervaringen bij opdrachten binnen de rijksoverheid. Ik hoopte op en verwachte een groep gemotiveerde mensen die zich met hart voor ziel inzet voor de publieke zaak. En ook die verwachting werd volledig waargemaakt. Vanuit de ingebrachte voorbeelden, gestelde vragen en ander reacties spatte de betrokkenheid en energie af.
Wel werd mij (maar weer eens) duidelijk hoe lastig mensen met een biculturele achtergrond het in de Nederlandse samenleving kunnen hebben. Waarschijnlijk onbewuste vooroordelen vinden toch steeds weer hun weg in het handelen en gedrag van mensen zoals ik (en misschien ook jij)  – mensen met een monoculturele achtergrond, die handelen zonder enige intentie tot vooroordelen of achterstelling, maar dat niet altijd in ons doen en laten, laten zien.
En zo werd mijn workshop niet alleen voor de deelnemers maar ook voor mij een inspirerende middag.”

Jan Kuipers
FranklinCovey


MNR bijeenkomst “bewust worden van je onbewust gedrag” op 6 november door The Behaviour Company

“Good to know: Wees zichtbaar!”

Als je bewust bent van jouw gedrag, de effecten daarvan op anderen en de organisatie, dan kun je resultaatgerichte keuzes maken. Vaak ben je zo gericht op de inhoud van je werk dat je vergeet dat je gedrag net zoveel (zo niet meer) invloed heeft op anderen. Met een bewuste inzet van je gedrag behaal je resultaat.  Het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) wil rijksambtenaren in beeld brengen binnen de rijksoverheid. Dat betekent dat zichtbaarheid belangrijk is. Jezelf zichtbaar maken in werksitwwwies. Jezelf profileren op een manier die bij je past maar waarbij je wel het lef hebt om ervoor te gaan. Niet toe kijken vanachter de geraniums, maar jezelf positioneren. In de workshop “bewust worden van je onbewust gedrag” zijn de rijksambtenaren zich meer bewust geworden van hun gedrag en wat verbale – en non-verbale communicatie voor effect heeft op andere mensen. Jammer als je niet bij de workshop kon zijn. We hebben je gemist. In ieder geval geef ik je via deze website vijf punten mee om met je profilering aan de gang te gaan als samenvatting van de workshop….

  1. Zorg dat je weet wie je bent en wat je kwaliteiten zijn
  2. Straal zelfvertrouwen uit
  3. Wees je bewust van je houding en gedrag
  4. Wees je bewust van houding en gedrag van de ander
  5. Beïnvloeding werkt niet alleen via kennis en inhoud maar juist veel meer!

Het was heerlijk om te werken met een club actieve, enthousiaste en eerlijke deelnemers. Gelukkig schroomde mensen niet om actief de interactie op te zoeken, elkaar feedback te geven en de schop onder hun kont te ervaren. Het MNR mag trots zijn op deze deelnemers. Zoals een deelnemer samenvattend zei:  “Gave workshop! Ik weet nu dat ik meer zelfvertrouwen moet uitstralen en mezelf moet positioneren als ik iets wil,

Ik moet het GEWOON DOEN!” Dat is Good to know…J

Hartelijke groet,

Anne-Maartje Oud van ‘The behaviour Company’


MNR-Themabijeenkomst ‘Debatteren en overtuigend argumenteren’, 25 september 2014

“Voor iedere medewerker van de Rijksoverheid is het ongelofelijk belangrijk om overtuigend te zijn. Dag in, dag uit proberen zij zaken voor elkaar te krijgen bij collega’s, stakeholders en burgers. Het goed kunnen beargumenteren van je standpunt en goed om kunnen gaan met tegenreacties en weerstand zijn vaardigheden die niet kunnen ontbreken in de gereedschapskist van een ambtenaar. Wie niet kan overtuigen kan moeilijk zijn stempel drukken op beleid.

Op 25 september zijn de MNR-leden op interactieve wijze aan de slag gegaan met overtuigingskracht. Na een speech van Maarten Smorenburg (plaatsvervangend Directeur-Generaal van de RVO) deelden Kamerleden Wassila Hachchi en Tanja Jadnanansing hun praktijkervaring met de aanwezigen. Na deze introductie mochten de deelnemers aan de themabijeenkomst zelf aan het werk: in debat met de Nederlands Kampioen Debatteren over het belang van diversiteit op scholen. 

Naar aanleiding van dit oefendebat werden enkele essentiële technieken besproken die alle MNR-leden direct kunnen toepassen op de werkvloer. Aandacht geven aan het probleem, de waarom-vraag goed beantwoorden en het uitkiezen van geschikte argumenten om op te reageren passeerden allemaal de revue. De middag werd afgesloten met zes speeches van MNR-leden die allen op daverend applaus konden rekenen dankzij beproefde retorische technieken.

Ik kijk met plezier terug op een interactieve MNR Themabijeenkomst met enthousiaste deelnemers!”

Alex Klein, overtuigingstrainer en gespreksleider bij Debat.NL


MNR-Themabijeenkomst ‘Personal Branding en Impact’, 5 juni 2014

  • Als je weet wat je wilt, weet je ook wat je kan krijgen.
  • Als je weet wat je te bieden hebt, weet je ook wat je kan geven.
  • Als je weet wat je belemmeringen zijn, weet je ook grenzen te verleggen.
  • Als je weet wat je doelen zijn, weet je ze ook te realiseren.

MNR-leden zijn tijdens deze bijeenkomst geïnspireerd  om na te denken over hun Personal Branding.  De deelnemers kregen een prikkelende opdracht die gecombineerd werd met het bezoeken van de tentoonstelling ‘Het Geheugenpaleis’.

Wat een goede sfeer, wat is er veel gelachen en is er samen veel bereikt”. Het nadenken over jezelf en wat je oproept bij anderen dan wel dat ook bewust beïnvloeden is dikwijls spannend en uitdagend. Maar met een speelse vorm en de prima sfeer was iedereen erg open! De terugkoppeling van de opdrachten in ‘Het Geheugenpaleis’ waren boven verwachting.

Het Nationaal Archief blijkt een inspirerende omgeving te zijn waar ze werkelijk de bezoekers van ‘woord naar beleven’  krijgen. Naast de uitstekende faciliteiten wisten collega’s aan de hand van de visie op het Nationaal Archief en één van de grootmeester uit het verleden ‘Johan van Oldenbarnevelt’ te schetsen hoe Personal Branding  van alle tijden is. En dat bescheidenheid siert, maar soms ook jezelf in de weg staat. Misschien heeft Personal Branding daar wel het meest mee te maken.

“Graag draag ik er aan bij dat mensen durven te schitteren in het licht en kunnen lachen om hun eigen schaduw. En die van mij!! Daarvoor kijk ik uit naar onze volgende ontmoeting”.

Met zonnige groet,

Raymond Eilander MSc. Ba , Directeur-trainer/coach Pactgroep


Themabijeenkomst MNR & VariatioNS: ‘Soms is een zetje nodig om in beweging te blijven’

“Een workshop geven met als thema  ‘verandering’,  dat is een uitdaging. Enerzijds omdat er zoveel aanknopingspunten zijn, anderzijds omdat de doelgroep behoorlijk divers is:  ongeveer 70 leden van het MNR en VariatioNS.  Diversiteit en verandering, twee thema’s waar wij graag mee werken bij Horizon T&O.

Bij de start van de workshop vallen ons meteen twee zaken op: de enorme bereidheid van de groep om in actie te komen en de ontspannen sfeer. Twee ingrediënten die bijdragen aan een succesvolle middag. En dat werd het! Met z’n allen hebben we naar twee aspecten van ieders eigen reactie op verandering gekeken: de mate waarin je je autonoom voelt en de mate waarin je in verbinding bent met de ander.  In duo’s en in groepsverband hebben de leden elkaar bevraagd over eigen sterktes en  valkuilen van zo’n aspect. Het was even zoeken, maar uiteindelijk heeft ieder op z’n eigen manier deze gesprekken gevoerd. De outcome ervan werd als input voor de groepsgesprekken gebruikt. Met als doel: ‘neem een kijkje in elkaars keuken en neem mee wat je kan gebruiken.’ Dat leverde mooie inzichten op. En daarna was het tijd om elkaar in een  ontspannen setting verder te ontmoeten.

Wij hebben met veel plezier met het MNR samengewerkt en kijken terug op een inspirerende bijeenkomst.”

Kees Westein en Marlies Timmerman, Horizon Training & Ontwikkeling


Themabijeenkomst: “Soms is een zetje nodig om in beweging te blijven”, 3 april 2014

“De bijeenkomst was een mooi event en een groot succes als eerste bijeenkomst met externen van VariatioNS. De samenwerking met MNR was goed en het resultaat mag er zijn. Inhoudelijk hebben we hopelijk een steentje bijgedragen aan het fenomeen diversiteit en wat dit betekent in bedrijven zoals NS. We hebben open en breed onze visie over diversiteit met het MNR gedeeld. We zijn bewust dat we ons hiermee kwetsbaar hebben opgesteld en proberen daarmee het onderwerp verder te brengen binnen onze eigen organisatie en daarbuiten.

Het thema “soms heb je een zetje nodig om verder te komen” is een mooi en altijd actueel onderwerp. Zowel een individu als een organisatie heeft soms een zetje nodig. De bijeenkomst van 3 april 2014 heeft zeker een zetje gegeven aan VariatioNS. We zijn hiermee bewuster geworden over wat VariatioNS kan bijdragen aan diverse actuele onderwerpen binnen NS. Ook wij gaan ons beraden hoe we VariatioNS meer en beter kunnen inzetten voor actuele onderwerpen die NS aan gaan.

De reacties uit het publiek waren zeer positief. Dit geeft NS ook energie om nog meer dergelijke evenementen te organiseren samen met andere externe netwerken. We hopen dan ook op jullie komst. Zo helpen we elkaar weer zetje verder.”

Boukhiar Hamdani, Manager ICT Procurement bij NS


MNR-Themabijeenkomst ‘Trager denken, slimmer doen..’ op 30 januari 2014

“Twee uur van te voren was ik al op het ministerie van EZ, die deze keer de gastheer was van het MNR. Maar ik was niet alleen. Terwijl we nog stresten met alle techniek liep de zaal ruim voor tijd al vol. Enthousiaste mensen, hulpvaardig en vooral nieuwsgierig naar wat er komen ging.  We hadden een volle bak want de uitnodiging was ook buiten het netwerk verspreid en blijkbaar herkenden meer mensen de thematiek: hoe benut je je brein in deze tijd van informatie-overload, toenemende complexiteit en verandering. Een collega – die langskwam om foto’s te maken – riep in zijn enthousiasme gelijk: ‘wat een leuke diverse groep mensen werkt daar op het ministerie van EZ!!!’ En het was inderdaad een geweldig publiek om mee aan de slag te zijn. Aan alle oefeningen werd vol overtuiging meegedaan en de breingesprekken waren in de pauze en erna niet meer uit de lucht.

Dank voor jullie enthousiasme, we hebben – mede door jullie reacties – besloten de workshop maandelijks aan te bieden. Dus als collega’s het jammer vonden dat ze er niet waren, attendeer ze op www.beuk.nl/communicatie/brein-communicatie/, voor meer info en data.

Veel succes met het netwerk, en over tien jaar hoeven jullie onze collega niet meer te vertellen; “ehh, het is het diversiteitsnetwerk, maar zeggen jullie: ja tuurlijk, dat is nu de kracht van het Ministerie!”.”

Annemiek Meinen en Ron Rutherglen/Organisatieadviesbureau De Beuk


“De workshop voor het MNR op 28-11-2013, ‘Verbindend communiceren, hoe doe jij dat?’, werd een bijzondere middag met een bijzondere groep mensen.
Vanwege onverwachte regels m.b.t. de huisvesting moesten we als trainers behoorlijk improviseren. Het stond de verbinding niet in de weg. Ook nu weer werden we bevestigd dat de verbinding reeds tussen ons is. Dat we dit niet zo zeer creëren, maar onthullen. Hiervoor moeten we alleen anders leren kijken naar elkaar. Wat ons opviel was de bereidheid en openheid van de deelnemers te willen investeren in dit ‘anders kijken’. Een grote kracht. Dank jullie wel!”

Anne Pier Slump/Belastingdienst en Donna Schaap/Inspirational Guidance


“Op 31 oktober 2013 mochten wij het MNR ontvangen als één van de eerste gasten in ons recent geopende research centrum ‘Nutricia Research’ in Utrecht. Wij hebben het werkbezoek als zeer inspirerend ervaren. Wij hebben het MNR leren kennen als een club van mensen met een verschillende culturele achtergrond, een enorm brede interesse en grote mate van nieuwsgierigheid. Zeker gezien het feit dat de aanwezigen vanuit verschillende organisaties vanuit de overheid aanwezig waren, zonder directe affiniteit met de zorg (met uitzondering van de VWS delegatie). Dank jullie wel voor jullie bezoek!”

Paulette Timmerman, Manager Healthcare Development, Nutricia Advanced Medical Nutrition


“Tijdens de voorbereiding van de workshop “Professie, macht en politiek; hoe speel jij het spel?” was al duidelijk hoe professioneel het netwerk is. Samen met Natalie Oonk en Hui-Ling Tigchelaar bespraken we de wensen, de opzet van de middag en hebben we alles tot in de puntjes voorbereid. Op donderdag 5 september stond ik oog in oog met 100 MNR leden en het viel me gelijk op dat het een bruisend netwerk van gedreven Rijksambtenaren is. Die ervoor kiezen om zich open te stellen voor nieuwe inzichten, van elkaar te leren en bondgenootschappen met elkaar aan te gaan. De zaal was tijdens mijn lezing zeer geïnteresseerd en actief betrokken. Het spelen van het spel op de werkvloer was nog voor lang niet iedereen een dagelijkse aangelegenheid, dus ik ben blij dat ik mijn kennis en inzichten op dit vlak heb mogen delen. Want het is tijd voor meer diversiteit en kleur in alle bestuurlijke lagen. Dank aan alle leden voor het warme ontvangst, de participatie en ik spreek jullie graag nog een keer!”

Nienke Bloem MBA
Manager Customer Focus bij KPN en ‘Motivational Speaker’


“De eerste zomerdag van 2013, donderdag 6 juni 2013, een training over ‘Creativiteit en Durven Doen’ voor het MNR; een feestje! Meer dan 70 mensen die de zon zeer waarderen maar enthousiast mee gaan met mijn verhaal over de creatieve bron die elk mens in zich draagt, waarom vliegen creatiever zijn dan bijen en welke kleur de auto van mijn vrouw niet heeft. De locatie is gezellig en het speelveld buiten kan ik aangrijpen om de onderlinge contacten eens een boost te geven. Want, zo leert de ervaring, hoe prettiger de mens zich voelt in een groep, des te meer opent hij/zij zich voor nieuwe ideeën en gedachten. Dus zorg ik voor een smeltkroes waarin ieder individu met plezier op gaat, de ‘homo ludens’, de spelende mens, er wordt veel gelachen, ook dat is een conditie voor creativiteit. Ik wil nog een deel van de tijd benutten om in te gaan op de durf die je nodig hebt om van een idee ook daadwerkelijk iets te maken maar dan klinkt dansmuziek uit de speakers en worden we naar binnen geroepen voor een kostelijk maal. Tijdens het eten heb ik nog diverse een-op-een gesprekken en merk ik hoe geëngageerd mensen met hun leven en werk bezig kunnen zijn. In de aanloop had ik al de toewijding ervaren van de organisatoren. Ik dank jullie voor een boeiende middag ‘multi-culti’ met een grote eensgezindheid, ik kom graag nog eens terug.

‘If it doesn’t go with love it doesn’t go’

Met genoegen,

Willem Stortelder
Creativity Speaker, lecturer and facilitator bij ’21lobsterstreet’


“Waarom ik de netwerkbijeenkomsten van het MNR nou zo inspirerend vind?Dat komt voornamelijk door de boeiende programma’s. Ik vind dat er altijd zeer interessante sprekers en gasten zijn: van persoonlijke presentatie tot thema’s als systematisch werken, elke keer steek ik er weer iets van op en raak ik er zelf door geïnspireerd. Ik koester me zodoende graag in de gedachte deel te zijn van een organisch netwerk, dat veel voor me betekent en waar ik me van harte mee verbonden voel.”

Roos Dael
Senior Mobiliteitsadviseur bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu


“Het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren vind ik belangrijk. Dit komt door de gevarieerdheid aan thema’s die in de afgelopen periode tijdens de verschillende bijeenkomsten aan de orde zijn gekomen (zoals mindfulness, systematische uitgangspunten bij organisatieverandering, een brede kijk op ondernemerschap) en de wisselende aanpak van onderwerpen. Maar vooral vind ik het Multicultureel Netwerk waardevol door de kundige bijdrage van experts en ervaringsdeskundigen die tijdens zo’n bijeenkomst aan het woord zijn. Hiermee speelt het Multicultureel Netwerk goed in op het geven van succesvolle voorbeelden aan de doelgroep. En tot slot, de borrels na afloop zijn leuk en een goede manier om anderen te ontmoeten.”

Anneth Reichardt
Senior Adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

 


“Netwerken is een levensfilosofie gebaseerd op vertrouwen, respect, eerlijkheid, integriteit en zaken met veel enthousiasme realiseren. Netwerken is de kunst van communiceren met en het beïnvloeden van mensen, terwijl je luistert naar hun wensen en behoeften waarin je je bewust bent van de mogelijke verschillen in achtergronden, culturen en religie waarmee je in een multiculturele samenleving te maken hebt. Het Multicultureel Netwerk speelt hierop in door te fungeren als een platform waar kennis en ervaringen over verschillende culturele achtergronden gedeeld kunnen worden en ideeën over culturele diversiteit kunnen worden uitgewisseld.”

Charles Ruffolo
Oprichter van ‘The NetworKing’


“Een hele grote, leuke en zeer gevarieerde, zowel qua leeftijd als culturele achtergrond, groep kwam aan op het Centraal Station van Amsterdam. Een exclusief bezoek aan de Koninklijke Wachtkamer volgde. Wat mij opviel was dat iedereen heel erg geïnteresseerd was. Ook later, bij het bezoek aan HTIB en aan de stations van de Noord/Zuid-lijn. En ja, je eigen unieke kunstwerk maken met EBRU (schilderen op water) was natuurlijk een feest. De toespraken van wethouder Van Es en gemeentesecretaris Van Gils waren erg bemoedigend en inspirerend. De dag afsluiten met een overheerlijke Turkse maaltijd gaf mij en volgens mij de hele groep echt voldoening. Dus ja, ik heb hele goeie herinneringen aan de kennismaking met het MNR.”

Hans Huijssoon
Project- en Beleidsmedewerker bij Gemeente Amsterdam