Themalunch met directeur P&O van het ministerie van BZ, 2 december 2011