Conferentie Diversiteit Openbaar Ministerie, 18 januari 2016