Minister Bruins Slot luncht met MNR op Internationale Vrouwendag 8 maart 2023

Ministerie van BZK

Minister Hanke Bruins Slot heeft in het kader van Internationale vrouwendag geluncht met enkele vrouwelijke collega’s van het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren. Deze dag – wereldwijd gevierd – staat in het teken van de verworven rechten van vrouwen, maar is ook een dag om aandacht te vragen voor wat beter kan. Het gesprek tijdens de lunch

Lunchsessie met de pSG VWS 26 oktober 2023

Ministerie van VWS

Het Multicultureel Netwerk Rijk (MNR) organiseert sinds enige jaren een reeks van themalunches met Topambtenaren en bewindspersonen. Het doel is naast wederzijdse kennismaking, te verkennen waar de organisatie en dit netwerk elkaar meer in kunnen versterken en ondersteunen. Op 26 oktober hebben leden uit het Multicultureel Netwerk Rijk, onder het genot van een vegan lunch,