Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling heeft onder andere als doel het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren meer ‘exposure’ te geven door haar missie, visie, doelstellingen en activiteiten ook bij andere netwerken onder de aandacht te brengen. Hiermee zoekt het MNR ook verbinding met netwerken en organisaties van zowel binnen als buiten de rijksoverheid.

De leden van het Comité van Aanbeveling zijn:

 

De heer drs. R. (Richard) van Zwol
Staatsraad in de afdeling advisering van de Raad van State
Mevrouw drs. M.J. (Marjan )Hammersma

Secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mevrouw drs. R.V.M. (Renée) Jones-Bos
Oud Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Rusland en VS
  De heer J.C. Goet
Secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Mevrouw prof.dr. G. Wekker
Hoogleraar Gender & Etniciteit
Directeur Expertisecentrum Gender, Etniciteit en Multiculturaliteit
De heer drs. M.S.R. Sitalsing
Eenheidschef Nationale Politie Midden-Nederland