Koningin Máxima bij jubileumbijeenkomst MNR

Koningin Máxima is donderdagmiddag 24 november in Den Haag aanwezig bij de viering van het 15-jarig jubileum van het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) in Den Haag.

Het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren is eind 2007 opgericht om medewerkers met een dubbele culturele achtergrond samen te brengen en om kennis, informatie en contacten te delen. Het netwerk wil een bijdrage leveren aan cultureel diversiteitsbeleid bij de instroom, de doorstroom en het behoud van medewerkers. MNR heeft ruim zevenhonderd leden en organiseert themabijeenkomsten, workshops en werkbezoeken over onder andere diversiteit, duurzame inclusiviteit en zichtbaarheid. Hierbij zoekt MNR naar aansluiting zowel binnen als buiten de rijksoverheid.

Hare Majesteit Koningin Máxima was donderdag 24 november aanwezig bij de lustrumbijeenkomst van het Multicultureel Netwerk Rijk (MNR). Dit netwerk is opgericht om collega’s met een dubbele culturele achtergrond samen te brengen en om cultureel diversiteitsbeleid en inclusie te stimuleren en te bevorderen.

Het netwerk MNR begon in 2007 klein, vanuit energie en motivatie van enkele collega’s. Een van de oprichters Sharda Kamaansing, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van BZK: “Het MNR organiseert onder andere bijeenkomsten waar ook collega’s met een dubbele culturele achtergrond elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Daarnaast organiseert het netwerk (empowerment) workshops en het netwerk maakt zich hard voor inclusieve organisaties.” Waar het netwerk klein begon, zijn er nu 700 leden. “De leden zijn trots dat het netwerk inmiddels zo groot is en ook collega’s van andere overheden en organisaties nu bij het MNR aankloppen.”

In gesprek over belang van inclusie

De inzet van Sharda voor het netwerk is niet onopgemerkt gebleven: aan het einde van de viering van het 15-jarig bestaan werd zij onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Daaraan voorafgaand stonden de initiatiefnemers, leden van het netwerk, van het Comité van Aanbeveling en van de Raad van Inspiratie stil bij alle activiteiten en inspanningen van de afgelopen jaren. Koningin Máxima woonde dit eerste plenaire deel van de bijeenkomst bij en ontving als aandenken een beeldje met inscriptie: “We ontmoeten mensen niet bij toeval. Zij kruisen ons pad voor een reden”. Dit aandenken symboliseert het bundelen van positieve krachten, het nut en de noodzaak van netwerken en verbinden om tot een inclusievere organisatie te komen. Kortom aspecten waar het MNR voor staat. Na het plenaire deel ging de Koningin in gesprek met de leden van het netwerk over de doorstroom van medewerkers met een multiculturele achtergrond, over het belang van een inclusieve organisatie en talentontwikkeling (kweekvijvers).

 

https://nl-nl.facebook.com/HetKoninklijkHuis/