In de Spotlight: Susanna Karapetjan

Mijn naam is Susanna Karapetjan. Ik ben geboren en getogen in Yerevan, de hoofdstad van Armenië. In Yerevan heb ik zuiveltechnologie gestudeerd, waarna ik aan de slag ben gegaan bij het ministerie van Landbouw. Op mijn vijfentwintigste verhuisde ik naar Nederland. Hier woon ik inmiddels zesentwintig jaar, samen met mijn man en twee kinderen. Mijn zoon studeert farmacie aan de Universiteit Utrecht en mijn dochter werkt als advocaat in Amsterdam. 

In Nederland heb ik diverse post HBO-opleidingen gevolgd, zoals arbeidsbemiddeling en een managementopleiding. Inmiddels heb ik ruime werkervaring in diverse advies- en leidinggevende functies binnen commerciële ondernemingen en op het terrein van welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Toen ik naar Nederland kwam, wist ik vrij snel dat ik voor mensen met een verschillende achtergrond bruggen wilde bouwen zodat het voor hen eenvoudiger zou zijn om in de Nederlandse samenleving te participeren. Daarvoor richtte ik in 2010 mijn bedrijf SK Consult op waarmee ik mensen intensief begeleidt opdat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Iedereen is uniek en met mijn bedrijf bied ik ondersteuning op maat aan hen die dat nodig hebben bij de oriëntatie op hun mogelijkheden en de ontwikkeling van hun talenten. Ik probeer altijd het beste in iemand naar boven te halen. Ik zorg ervoor dat mijn cliënten zichzelf wél in de spiegel durven aan te kijken en inzien welke talenten zij hebben.

Ik geloof in een saamhorige, duurzame en inclusieve samenleving.  Daarbij is het mijns inziens van belang om uit te gaan van ieders persoonlijke kracht en kwaliteiten. Zodat men in zijn kracht wordt gezet om zo van een punt naar een ander punt te komen en op die basis naar werkelijke resultaten kan streven. Tijdens mijn jarenlange ervaring is gebleken dat deze aanpak op alle niveaus succesvol is. Daarbij geldt als gulden regel: zonder vooringenomenheid en met oprechte interesse met de ander in gesprek gaan. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk dat is.

Laats heeft een Canadese studie aangetoond dat diversiteit tot meer succes op de werkvloer leidt. Iemand kan wellicht niet geheel aan jouw ideaalbeeld voldoen, maar dat wilt nog niet zeggen dat deze vooringenomenheid terecht is. Men zou immers moeten bezien welke toegevoegde waarde ieder individu met zich meebrengt. Dat wil zeggen: niet enkel naar diversiteit streven, maar iemands exclusiviteit opmerken. Dat leidt tot succes!

Drie jaar geleden heb ik de ANBI-stichting ExpertusDico opgericht. ExpertusDico betekent in het Latijn: ik zeg uit ervaring. Al enkele jaren liep ik rond met de gedachte een stichting op te richten die bijdraagt aan een inclusieve samenleving. Degene die het nodig heeft wordt ondersteund om (weer) volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. Het doel van de stichting is mensen te laten groeien, het beste uit iemand te halen. Op die manier krijgt men zijn of haar eigenwaarde terug waardoor het makkelijker wordt om op een voor hem of haar gepaste (werk)plek terechtkomt.

In de stichting werk ik samen met een team van deskundigen dat speciaal voor dit doel kosteloos zijn expertise en netwerk inzet om anderen hun dromen en doelstellingen te laten verwezenlijken. Ons landelijke netwerk en onze visie op de diverse arbeidsmarkt blijken daarbij steeds weer van toegevoegde waarde. In dat kader mag het MNR niet onvermeld blijven. Sinds de oprichting, zo’n 15 jaar geleden, ben ik daar lid van. Het MNR is voor mij een belangrijk en interessant netwerk dat een grote diversiteit aan culturen en talenten vertegenwoordigt. Door die diversiteit blijven we van elkaar leren. Ik voel mij dan ook als een vis in het water bij het MNR.

Mijn overtuiging dat diversiteit ons veel kan brengen, is ook terug te vinden in mijn voorliefde voor reizen en lezen. Het laat mij kennismaken met andere culturen en tradities. Dat verbreedt steeds weer mijn horizon. Verder houd ik ervan voor familie en vrienden te koken. Gastvrijheid is mij met de paplepel ingegoten