In de Spotlight: Paul Nanhekhan

Paul Nanhekhan, hoofd afdeling Politiek-bestuurlijke zaken, directie Strategie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

“Er is veel mogelijk als je jezelf blijft ontwikkelen”

Paul is afdelingshoofd Politiek-bestuurlijke zaken bij de NVWA. Met zijn team van medewerkers ondersteunt hij dagelijks de ambtelijke top van de NVWA in alle politieke en bestuurlijke processen van de organisatie. De drive om zich te blijven ontwikkelen bracht Paul ertoe om, met steun van de NVWA, van 2014 tot 2016 zich te storten op de opleiding Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag. Voor deze opleiding heeft hij ook onderzoek gedaan in de Verenigde Staten. In Boston, Washington en New York heeft hij zich verdiept in het Amerikaanse systeem van “Political appointees“.

Voordat Paul bij de NVWA startte studeerde hij Bestuurskunde aan de Erasmus universiteit en daarbij Politicologie aan de universiteit van Stockholm. Als Bestuurskundige kwam hij voor zijn afstudeerstage terecht bij de Algemene Rekenkamer om daarna te gaan werken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Paul gelooft – en is zelf het bewijs ervan – dat er veel mogelijk is als je jezelf blijft ontwikkelen en vanuit eigen kracht je inzet om je plek te veroveren.

Bruggenbouwer

“Ik ben sociaal en betrokken. Ik ben ook een netwerker. Ik maak makkelijk contact en ben heel open. Daardoor schakel ik makkelijk tussen mensen en verschillende lagen. Dat is ook mijn managementstijl”. Verder is Paul een bruggenbouwer: tussen publieke en private sector, tussen overheid en bedrijfsleven. “Wil en durf je van elkaar te leren en te erkennen dat je ieder een rol hebt om samen maatschappelijke doelen te bereiken? Werken voor de samenleving is voor mij persoonlijk een belangrijke drijfveer. In de publieke sector werk je

niet voor jezelf, je doet het voor de samenleving als geheel”.

“Durf te incasseren, ontvang de feedback wanneer die jou met de beste bedoelingen is gegeven. En leer daarvan. Daarvoor heb je mensen om je heen nodig die je vertrouwt. Dat is wat ik mensen wil meegeven. Ik kan geen goede manager zijn zonder mijn medewerkers, zonder mijn collega-MT-leden en zonder al die collega’s die mij dagelijks een spiegel voor houden. Ik heb deze mensen om mij heen nodig; met hen kan ik sparren en bij hen durf ik mij kwetsbaar op te stellen. Want alleen dán kan ik groeien”.

Roti en pasta gaan best goed samen

Paul is geboren in Suriname, en getogen in de Alexanderpolder in Rotterdam. Tijdens zijn studententijd in Stockholm heeft hij zijn Italiaanse vrouw ontmoet met wie hij in het Toscaanse Lucca getrouwd is en twee dochters heeft die ook in Lucca zijn geboren. Daardoor spreekt deze Hindoestaan inmiddels ook een aardig woordje Italiaans. Multiculturaliteit is dus geen issue voor dit Surinaams-Hindoestaans-Italiaans-Nederlands gezin. Roti en pasta gaan best goed samen!

Verschil maken

“In mijn rol als manager kan ik met mijn werving- en selectiebeleid een verschil maken voor diversiteit en inclusie. Elke manager kan daar volgens mij iets mee. Ik wil graag een diverse club mensen om mij heen. Als je een uniforme club mensen om je heen hebt die denken binnen eenzelfde sociaal stramien, zijn de gesprekken minder divers dan wanneer je mensen met verschillende achtergronden samenbrengt. Diversiteit en inclusie (binnen de Rijksdienst) vind ik dus heel belangrijk”.

Rijksdienst, een mooie werkgever

“Ik vind het heel goed dat er uit de publieke sector, uit de rijksdienst, een finalist is. Dat geeft aan dat ook de publieke sector dit belangrijk vindt. Ik wil laten zien dat de rijksdienst een mooie werkgever is en dat ook binnen die rijksdienst mooie kansen liggen om je te ontplooien. Juist ook met een multiculturele achtergrond”.

Verkiezing ‘The Other Manager’

Paul is uit zeven genomineerden verkozen tot één van de drie finalisten voor de verkiezing van ‘The Other Manager’. Hij is de enige finalist vanuit de rijksoverheid. Voor meer informatie, hierbij de link, waarbij ook een filmpje van Paul te zien is en ook de mogelijkheid om je stem uit te brengen: https://www.theotherbusinessman.nl/finalisten-2019/