In de Spotlight: Iwan Lalji

Introductie
Ik ben Iwan Lalji, bijna 61 jaar oud en heb vanaf 1985 als P&O’er- en later HR adviseur gewerkt voor de gemeentelijke en de rijksoverheid. Ik heb deze functies vanaf 1994 t/m 2009 ook binnen Rijkswaterstaat in Noord-Holland vervuld. In 1994 ben ik ook gestart met het bureau, Alltop genaamd, om bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van diversiteitsbeleid, maar vooral om de instroom van Nieuwe Nederlanders te bevorderen. Dat is deels ook gelukt en net toen het leek een doorbraak te worden, brak de crisis omstreeks 2010 uit en ontstond er vrijwel in alle Nederlandse bedrijven een vacaturestop.

Maar ook het politieke klimaat, ingezet door het populisme en de daarop volgende strijd onder de Nederlandse politieke partijen wie het meest populistisch is, heeft de sfeer in Nederland doen omslaan naar een minder op diversiteit gericht beleid.

De laatste 10 jaren houd ik mij bezig met het bevorderen van de kansen op de arbeidsmarkt van de mensen die aan de onderkant van de samenleving staan. Door training, coaching en het bieden van vrijwilligerswerk en het zoeken naar betaalde banen voor deze doelgroep, probeer ik het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van hun te vergroten. Dit werk doe ik nog steeds, maar nu vanuit de positie als jobhunter van gemeente Amsterdam. Ik vind overigens de titel jobhunter, gezien de context waarbinnen ik werk, niet de juiste. Ik zou eerder mezelf als een ‘jobmakelaar en/of -matcher’ willen zien.

Niet te veel gepraat maar gewoon ervoor gaan!

Daarnaast heb ik in januari 2019 een reisorganisatie opgezet voor reizen naar Zuidoost Azië. Ik woon ruim 20 jaar met mijn Thaise vrouw en ben door haar geïnspireerd om deze reizen te gaan verzorgen.

Ik zeg vaak tegen mensen, indien zij de energie en de ambitie hebben om meer dan één ding tegelijk te doen dat ook te doen, want valt er iets weg, dan heb je altijd een plan B om op terug te vallen.

Mijn kwaliteiten zitten onder andere in het organiseren en regelen van zaken. Niet te veel gepraat maar gewoon ervoor gaan!

Daarnaast zit mijn kracht ook in het stellen van vragen en het maken van verbindingen. Wat het stellen van vragen betreft is mijn ervaring dat je meer informatie verzamelt, dan wanneer je snel een conclusie trekt en/of op basis van veronderstellingen of vooroordelen werkt.

Vragen stellen geeft aan dat je echt belangstelling in de ander hebt en het voorkomt dat je de verkeerde aannames doet. Het zorgt er ook voor dat je je kwetsbaar opstelt en daardoor zijn mensen meer geneigd te vertellen.

Het MNR 

Om diversiteitsbeleid te prolongeren moet je in Nederland behoorlijk wat doorzettings- en incasseringsvermogen hebben en de juiste medestanders vinden. Binnen het Rijk is Sharda Kamaansing een persoon die aan de genoemde kwaliteiten voldoet, want zonder haar tomeloze inzet zou het platform voor het diversiteitsbeleid, het MNR, allang een stille dood zijn ondergaan.

Zonder voorvechters bloeden een aantal belangrijke zaken in Nederland gewoon dood, omdat de BELANGEN in Nederland vooral door en voor witte mannen worden bepaald en uitgevoerd.

Het MNR is hard nodig, want als de vraag gesteld zou worden hoeveel bi-culturele ambtenaren in schaal 13 en hoger zitten, dan zal je merken dat dit een beperkt aantal is.

Het doorstroombeleid m.b.t. culturele diversiteit van de Rijksoverheid gaat nog te stroperig en er zijn weinig vaandeldragers die daar wat aan willen doen. De doorstroom van vrouwen is echter binnen de overheid goed op gang gekomen. Volgens mij is er geen quota voor de Nederlandse (autochtone) vrouwen binnen de rijksoverheid nodig, want er zitten genoeg op sleutel- en/of staf-/directiefuncties.

In mijn loopbaan heb ik ontdekt dat deze doelgroep niet echt een voorvechter rol voor de bi-culturele medewerkers vervult. Waaruit dat blijkt? Op de HR afdelingen bij de overheid zitten vooral vrouwen en als zij iets zouden willen forceren en/of beïnvloeden inzake het diversiteitsbeleid, dan zitten zij op de positie die dat voor elkaar zouden moeten krijgen.

Het MNR, een prachtig initiatief

Het MNR is een prachtig initiatief en een startpunt om van hieruit te kijken hoe de belangen van de bi-culturele ambtenaren m.b.t. de doorstroom meer behartigd kunnen worden, maar dan moet de minister of de SG/DG dit ook als beleid formuleren en erop sturen.

Trainingen, workshops, lezingen binnen de organisatie mooi en waar, maar met welke doel worden die gegeven als de doorstroom stokt?

Soms word ik er blij van en soms ook niet..

Wie/Wat inspireert jou? Wie is jouw grote voorbeeld, waarom?

Mijn persoonlijke passie is het regelen van dingen voor mensen, waardoor zij weer verder in het leven kunnen. Daarnaast is het ondernemerschap iets wat mij drijft. Doordat ik resultaatgericht ben, kan ik direct zien wat mijn inspanningen opleveren. Soms word ik er blij van en soms ook niet.

In Nederland is Ruud Lubbers een persoon die mij heeft geïnspireerd, want door zijn bezuinigingsbeleid en de veranderende rol van HR in de jaren 80 ben ik mij gaan richten en ontwikkelen om een sociaal-zakelijke persoon te worden. De combinatie van de competenties die deze uitersten met zich mee heeft gebracht heeft mijn ontwikkeling en dus mijn houding en gedrag behoorlijk beïnvloed. Internationaal zijn Mandela en Martin Luther King leiders die ik volg. En de overige Amerikaanse leiders vind ik tien keer niets. Dat Nederland door de Marshallhulp Amerika loyaal blijft volgen, verbaast mij bijzonder. Tegelijkertijd zegt het iets over Nederland, het land waar ik woon, werk en dat mij ruimte heeft geboden mij te ontwikkelen zoals ik mij heb ontwikkeld.

Zuidoost Azië

Zuidoost Azië is een geweldig continent en er valt nog veel te ontdekken en wat mij het meest heeft geraakt zijn de effecten van de bombardementen van Amerika op Vietnam en de gevolgen die dit nog jarenlang heeft en nog steeds hebben op de gezondheid van de Vietnamezen.

Fulltime ondernemer

Wat doe je in je vrije tijd? Wat zijn jouw hobby’s?

Ik ben fulltime ondernemer. Tegelijkertijd probeer ik de balans te vinden en te houden tussen de waarden en normen van de Wij en de Ik-cultuur.

Door mijn betrokkenheid in wat ik doe en de verantwoordelijkheid die ik neem bij het effectueren van mijn ambities, heb ik een beperkt ziekteverzuim. Of het één met het ander te maken heeft weet ik niet, maar eigenlijk is het moraal: volg jouw ambitie en doe wat je leuk vindt.

Leef niet om te werken, maar werk om te leven

Over mijn loopbaan kan ik het volgende zeggen. Werken is goed, maar leef niet om te werken maar werk om te leven. Gezondheid is toch het belangrijkste in het leven. Een ander advies is bouw een netwerk op met mensen die willen delen en niet alleen willen nemen.

Tot slot

Nederland is een land dat kansen biedt, grijp die kansen en als het hier niet tot een bevredigende carrière leidt, zet deze kennis dan in voor de andere landen in de wereld of voor andere mensen in Nederland, die niet goed begrijpen hoe het hier werkt. Berust je niet in jouw lot en doe dingen waar je blij van wordt, zoals bijv. het maken reizen en als je die bij Asia Travel tours boekt via www.asiatraveltours.nl, dan word ik er ook blij van.