Met Cross Mentoring naar een diverse en inclusieve Rijksoverheid

10-10-2018

Medewerkers met een migratieachtergrond zijn bij de Rijksoverheid beperkt vertegenwoordigd in de hogere schalen. Ook is er een grote vrijwillige uitstroom van deze mensen. De Rijksoverheid is daarom gestart met het programma Cross Mentoring. Rijksmedewerker Augusto de Campos Neto is blij met het initiatief en vastberaden een steentje bij te dragen: ‘Weglopen is geen optie’.

Het programma Cross Mentoring koppelt talenten met een migratieachtergrond (mentees) aan ervaren medewerkers van een ander ministerie (mentors). Zij hebben een jaar lang een-op-een mentorgesprekken. De doelstelling van het programma is tweeledig, namelijk het creëren van een diverse en inclusieve organisatie en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid door de ontwikkeling van zowel mentee als mentor.

Mentor

Augusto de Campos Neto is adviseur Expertise-unit Sociale Stabiliteit, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hij houdt zich in zijn dagelijkse werkzaamheden bezig met het tegengaan van radicalisering, maatschappelijke spanningen en polarisatie. De in Nederland geboren half Angolees, kwart Kaapverdiaan en kwart Portugees juicht alle projecten toe die diversiteit en inclusie bevorderen. ‘Als ik op mijn manier iets kan bijdragen om anderen wat mee te geven of kun horizon te verbreden, dan doe ik dat heel graag. Omgekeerd is het voor mij ook goed. Door met een mentor om te gaan, leer je ook weer andere werelden en denkpatronen kennen. Je verrijkt elkaar wat dat betreft.’

De Campos Neto werd gekoppeld aan Sara Knijff, plaatsvervangend directeur Erfgoed en Kunsten en hoofd Algemeen Beleid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De mentorgesprekken gaan heel natuurlijk. ‘We spreken minimaal één keer in de maand af, meestal in het centrum van Den Haag. We praten dan over de ideeën die we hebben op het gebied van diversiteit en inclusie, maar ook over onze ervaringen met het werken bij de overheid. We hebben geen vaste agenda, het is meer een soort intervisie’, zegt De Campos Neto. Doordat Knijff bij een ander ministerie werkzaam is, neemt De Campos Neto gelijk een kijkje in de keuken van een ander ministerie. ‘Alle ministeries hebben hun eigen uitdagingen op het gebied van diversiteit en inclusie. Dat zie je pas als je ermee te maken hebt.’

Hoge uitstroom medewerkers met een migratieachtergrond

Uit onderzoek (, 521,3 KB) blijkt dat de hoge vrijwillige uitstroom van medewerkers met een migratieachtergrond grotendeels is toe te schrijven aan stroevere relaties met collega’s en leidinggevende en een gebrek aan carrièrekansen. De Campos Neto ziet het met lede ogen aan. ‘Het systeem is ingericht op westerse waarden. Denk bijvoorbeeld aan de beoordelingsgesprekken. Hierin worden in veel gevallen de individuele prestaties van de desbetreffende medewerker besproken, terwijl in andere culturen de groepsprestaties belangrijker zijn. In de beoordelingscyclus wordt daar te weinig rekening mee gehouden. Hierdoor komt de ene groep er makkelijker doorheen dan de andere. En zo zijn er nog heel veel andere waardes hoor.’

Zelf denkt De Campos Neto niet aan stoppen. ‘Ik vind dat ik juist daar moet zijn waar het lastig is. Het is mijn rol om dit soort problemen aan te kaarten. Ik kan wel weglopen en dit voort laten bestaan, maar ik kan er ook iets aan doen. Weglopen is dus geen optie voor mij.