Werken voor Nederland ….. als rijkstrainee!

Werken voor Nederland ….. als rijkstrainee!

Ben je pas afgestudeerd (wo-master) en wil jij je inzetten voor een beter Nederland? Als rijkstrainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn.

Goed en inclusief onderwijs, betaalbare zorg, duurzame energievoorziening, veiligheid op straat. Het is slechts een greep uit de terreinen waarop de Rijksoverheid actief is. Het zijn onderwerpen die vragen om ontwikkeling van passend beleid, maar ook om een goede uitvoering daarvan, toezicht daarop en een goed functionerende overheidsorganisatie. In het Rijkstraineeprogramma ga je aan de slag op verschillende werkplekken bij de (Rijks)overheid en ontwikkel je je tot een breed inzetbare medewerker.

120 traineeplaatsen
In 2018 is er plaats voor ongeveer 120 nieuwe trainees. Alle studierichtingen zijn welkom. Voorwaarde is dat je na 1 september 2016 en vóór 1 september 2018, de startdatum van het programma, bent afgestudeerd. Profiel: maatschappelijk betrokken, omgevingsgericht, kunnen samenwerken, resultaatgericht en flexibel.

Aanmelding

Kijk voor meer informatie over het Rijkstraineeprogramma op www.rijkstrainee.nl.
Alleen via deze site kun je je aanmelden, van 30 maart t/m 12 april (12:00 uur).

Het Rijk hecht er waarde aan een divers samengestelde en inclusieve organisatie te zijn, zowel in het belang van medewerkers als van de organisatie. Er is behoefte aan ‘diversity of thought’, omdat verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten de denkkracht en de maatschappelijke impact van het Rijk kunnen vergroten. Diversiteit kent vele vormen, zichtbaar en onzichtbaar. Het Rijk wil een organisatie zijn die ruimte biedt aan al het talent in de organisatie én op de arbeidsmarkt. De kwaliteit van het personeelsbestand wordt niet alleen bepaald door ieders individuele kwaliteit maar ook door diversiteit, bijvoorbeeld in leeftijd, geslacht, arbeidsbeperking, seksuele voorkeur en culturele achtergrond. Het Rijk wil onder andere de culturele diversiteit bevorderen en ziet hier binnen het Rijkstraineeprogramma kansen voor.