Balanceren in een ongelijke samenleving

Diversiteitsbeleid is weer in opkomst nadat het in de jaren van Rutte II tamelijk stil is geweest. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet heeft het over (meer) diversiteit bij de politie, in het onderwijs, de sportbonden. De belofte is: ‘De overheid zal als werkgever het goede voorbeeld geven door een actief diversiteits- en antidiscriminatiebeleid te voeren.’

Lees verder

Bron: publiek denken; tekst: Maurits van den Toorn