Vakgroep biculturele diversiteit bij InterCoach

Momenteel zijn wij bij InterCoach bezig met het thema diversiteit. Wij willen het MNR graag inlichten over onze bezigheden. Wij zijn nu in het proces van het opzetten van een vakgroep (een platform van coaches met extra expertise) omtrent biculturele diversiteit. Wij geloven dat door aandacht te schenken aan verschillen die er zijn, de verschillen positief benut kunnen worden ten opzichte van de ‘iedereen is hetzelfde’-mentaliteit, waarbij unieke bijdragen verloren kunnen gaan. Daarom willen wij ook expertise op dit vlak creëren bij onze coaches, zodat culturele verschillen op een constructieve en zelfs synergetische manier aangepakt kunnen worden. Het idee is dat coachees met een andere of dubbele culturele achtergrond nog altijd als individueel persoon gecoacht kunnen worden, maar waar nodig cultuur een bespreekbaar thema is. Uit een recent proefschrift van Saniye Çelik bleek dat de binding van biculturelen met de rijksoverheid een lastige zaak is, wat leidt tot veel uitstroom. Een mogelijke oplossing die Çelik aanreikt in haar proefschrift om meer binding te creëren is een transformationele leiderschapsstijl die onder andere bestaat uit:

a)    het optreden als coach, waarbij een klimaat tot groei wordt gefaciliteerd.
b)    het kijken naar individuele verschillen en het hanteren van verschillende perspectieven om tot een oplossing te komen.

Dat is wat de vakgroep biculturele diversiteit wil bereiken. En daarmee hoopt InterCoach dus een bijdrage te kunnen leveren voor een betere inclusieve organisatiecultuur, waarbij alle culturen de juiste binding kunnen ervaren met de rijksoverheid.

Voor deze vakgroep hebben wij onze coaches gevraagd wie er specifiek geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en zich er nog meer in willen verdiepen.
Met deze coaches organiseren wij op 26 oktober een bijeenkomst om kennis en ervaring uit te wisselen over dit thema.
Aangezien jullie een belangrijke positie binnen de overheid hebben op het gebied van diversiteit wilden we het MNR hierover graag inlichten.

Met vriendelijke groet,

Robbert Braak & Mylcher Majdandzic