9 november: lustrumbijeenkomst Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren

Ter ere van het tienjarig bestaan van het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) wordt op 9 november een lustrumbijeenkomst bij het ministerie van BZK georganiseerd. Ruut Veenhoven, ook wel bekend als de ‘geluksprofessor’, houdt een lezing als onderdeel van deze bijeenkomst.

In zijn lezing gaat hij in op vragen als: wat is geluk, zijn er verschillen in geluksbeleving tussen landen of culturen, welke factoren zijn van invloed op geluk en wat kun je zelf doen om gelukkig(er) te worden? Professor Veenhoven is als socioloog verbonden aan de Erasmus Happiness Economics Research Organization, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Naast de gelukslezing vindt tijdens de bijeenkomst een paneldiscussie plaats met topmanagers van het Rijk over het belang van een diverse en inclusieve organisatie, gemengde teams en de waarde van medewerkersnetwerken. Ook wordt teruggeblikt op 10 jaar MNR.

Voor wie, waar en wanneer?

De bijeenkomst is bedoeld voor alle medewerkers van de Rijksoverheid (lid of geen lid van het MNR). De lustrumbijeenkomst vindt plaats van 14.30 uur tot 17.30 uur in het Auditorium van BZK. Inloop met koffie en thee vanaf 14.00 uur in het Atrium. Na afloop is er een netwerkborrel.

Aanmelden

Wil je de bijeenkomst bijwonen? Meld je snel aan want het aantal plaatsen is beperkt. Ga naar het online aanmeldformulier

Meer informatie

  • Wil je meer weten over of lid worden van het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren? Ga naar de website van het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren
  • Lees meer over de activiteiten en publicaties van de Erasmus Happiness Economics Research Organisation