Van diversiteit naar inclusie

‘Hoe komen we van diversiteit op de werkvloer tot een inclusieve organisatie?’ Dat was de hoofdvraag van de tweede kenniskring etnische, culturele en religieuze achtergrond, op 24 oktober georganiseerd door Diversiteit in bedrijf en Platform ZijN. De ruim 40 deelnemers gingen energiek met deze vraag aan de slag.

Meer etnisch-culturele diversiteit op de werkvloer leidt niet vanzelf tot een inclusieve bedrijfscultuur. Dat wil zeggen een bedrijfscultuur waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en toegang heeft tot dezelfde mogelijkheden. Tijdens de kenniskring passeerden verschillende factoren de revue die een belangrijke rol spelen in het bereiken daarvan.

Jasmijn Slootjes, promovenda bij de afd. sociologie van de VU, gaf een overzicht van wat er in de wetenschap bekend is over de relatie tussen visies op diversiteit, typen organisaties en kansen voor het welslagen van het streven naar inclusie.

In korte pitches gaven Sepideh Naiemasa, voorzitter LEF/multicultureel medewerkersnetwerk UWV, Mohan Sardjoe, lid Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren, en Mohamed Baba, directeur Woonbron Delft, daarna aan wat hen drijft en hoe zij in hun dagelijkse praktijk werk maken van een inclusieve bedrijfscultuur.

Aansluitend gingen de deelnemers aan verschillende tafels in discussie over leiderschapsstijlen, creëren van draagvlak, doorstroom naar hogere functies, en omgaan met weerstand, pestgedrag en discriminatie. Aan de hand van verschillende voorbeelden benoemden de deelnemers onder andere de volgende voorwaarden voor succes in het streven naar een inclusieve bedrijfscultuur.
– visie op diversiteit als kracht en kans, niet als probleem en bedreiging
– commitment van de top
– gedurfd en open leiderschap
– interculturele competenties van management en uitvoerend personeel
– zero-tolerance voor discriminatie en pestgedrag
– aandacht voor machtverhoudingen in de organisatie
– organiseren van weerbaarheid en empowerment, individueel en collectief
– inzet van vertrouwenspersonen en mentorschap
– vorderingen monitoren en volhouden

De praktische tips van de deelnemers worden verwerkt in een kennisdocument dat op deze website beschikbaar komt en wordt verspreid onder de ondertekenaars van het Charter Diversiteit.

http://diversiteitinbedrijf.nl/diversiteit-naar-inclusie/