‘Superdiversiteit’, Koninklijke Instituut voor de Tropen

Van multicultureel naar superdiversNederland is net als veel andere West-Europese landen in de afgelopen decennia een samenleving geworden met een grote etnisch-culturele diversiteit. De discussie hoe om te gaan met die diversiteit op maatschappelijk niveau wordt inmiddels al meer dan tien jaar intensief gevoerd. Ook voor organisaties komt vaak de vraag aan de orde hoe ze zich tot die diversiteit moeten verhouden; hoe om te gaan met diversiteit op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, onder doelgroepen en onder stakeholders? Die vraag is in de loop der tijd niet eenvoudiger geworden. Waar in het verleden misschien nog sprake was van een overzichtelijke sitwwwie met een aantal relatief homogene migrantengemeenschappen, is vandaag de dag sprake van een veelvoud aan verschillen tussen, maar vooral ook binnen groepen. Dit verschijnsel wordt door onderzoekers ook wel aangeduid als ‘superdiversiteit’i. Zo bestaat een stad als Amsterdam niet meer in meerderheid uit mensen van Nederlandse komaf; net als andere grote Europese en Amerikaanse steden is het een stad van minderheden geworden. Lees verder