De promotiekamer heeft tien open plaatsen!

De Promotiekamer is een particulier instituut dat werkenden opleidt tot de graad van doctor in de wetenschap. Kandidaten moeten een doctoraal of master graad bezitten en daarnaast gemotiveerd zijn om de komende vijf jaar serieus aan een proefschrift te werken. Zie voor meer informatie www.promotiekamer.nl De Promotiekamer is gespecialiseerd in het begeleiden van kandidaten die naast een baan en gezin willen promoveren. Begeleiding vindt vooral plaats in de avonden en weekenden via workshops en seminars en daarnaast via email en skype. De promotie vindt plaats aan een Nederlandse universiteit.
Met ingang van januari 2016 zijn er tien plaatsen beschikbaar voor potentiële promovendi. Deze plaatsen zijn geen banen of AIO-posities waarop gesolliciteerd kan worden.
Heeft u vaste promotieplannen? Dan kunt u zich met een beknopte CV aanmelden bij prof. dr. Ruben Gowricharn (info@promotiekamer.nl of rgow@xs4all.nl).
Verspreiding van dit bericht wordt zeer op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet,
Ruben Gowricharn
Dit bericht is geen advertentie, maar een bekendmaking om belangstellenden te wijzen op deze mogelijkheid van promoveren.