Een ambitieuze secretaresse heeft een MNR-coach

Na een succesvol experiment, gestart in september 2011, met de coaching van medewerkers in de secretariële ondersteuning, projectondersteuning en managementassistenten op de departementen van EL&I, BZK en V&J, gaat het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) door met het faciliteren van coachingsessies door haar leden.Mijn doel is om ontwikkelpunten te omschrijven en ik wil door middel van coaching er achter komen hoe ik te werk kan gaan. In de gesprekken met mijn coach komt dat stap voor stap naar voren en ik moet zeggen: ik leer er elke keer wat bij” (ervaring van een coachee).
In mei van dit jaar hebben veertien MNR-leden, werkzaam bij verschillende departementen en onderdelen van het Rijk, hun opleiding tot coach bij Intercoach afgerond. (Zie voor een impressie de MNR website: www.muliticultureelnetwerkrijksambtenaren.nl). Deze MNR-leden brengen met veel enthousiasme hun coachingsvaardigheden in praktijk.
Om ook aan de coachingsvraag van andere doelgroepen te voldoen, is in overleg met de stuurgroep van het MNR, het volgende kosteloze aanbod bedacht. Het gaat om coachingssessies voor de coachees, waaraan een aantal spelregels en voorwaarden zijn verbonden. Het MNR biedt deze mogelijkheid, omdat veel van de – tot coach opgeleide – MNR-leden, iets terug willen doen voor collega’s. Het beter in beeld brengen van de bi-culturele ambtenaar is daarbij de centrale gedachte.
Om in aanmerking te komen voor deze individuele coachingsessies, bedoeld voor coachees tot schaal 10, wordt het volgende verwacht:
1. De coachee zorgt voor een coachingsvraag, bij voorkeur werkgerelateerd.
2. De coachee zorgt in overleg met de direct leidinggevende voor een geschikte locatie.
3. De coachingssessies vinden bij voorkeur plaats tijdens werktijd.
4. De coachingssessies duren gemiddeld 1,5 a 2 uur per sessie.
5. Het aantal sessies wordt in overleg met de coachee en afhankelijk van het leerdoel vooraf vastgesteld.
Het is de bedoeling om vanaf januari 2012 aanstaande de individuele coachingssessies voort te zetten. Met het oog daarop, wordt gevraagd om binnen twee weken aan te geven of je belangstelling hebt. Het MNR brengt je vervolgens in contact met een coach voor het maken van een match en verdere afspraken.
Het MNR hoopt binnenkort een groot aantal matches mogelijk te maken. Heb je interesse, stuur dan jouw motivatie en leerdoel naar: postbus.MNR@minbzk.nl (Joy Bindraban, MNR-lid, coach en coördinator van dit project)