MNR-leden ronden opleiding coaching bij Intercoach af

Op 10 mei 2011 hebben veertien MNR-leden werkzaam bij verschillende departementen en onderdelen van het Rijk, de leergang bi-culturele diversiteit verzorgd door Intercoach afgerond. Verspreid over de periode september 2010 tot en met mei 2011 hebben zij samen onder begeleiding van ervaren coaches en begeleiders, vier tweedaagse modules gevolgd en gedurende die periode ook twee of meer coachees mogen begeleiden. Naast aandacht voor modellen en verdieping van theoretische kaders waren er terugkerende individuele coachingssessies met coachees om het geleerde in praktijk te brengen. In de intervisiebijeenkomsten was er voldoende tijd en ruimte voor feedback en om elkaar onder het toeziend oog van de docent/supervisor verder te scherpen in het coachingsproces.
De slotdag, waarop het certificaat door Peter van Moort (intercoach) werd uitgereikt, werd afgesloten met een boeiend debat over nut en noodzaak van bi-culturele coaching. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke bijeenkomst van het MNR en Intercoach om ergens in het najaar meer MNR-leden vertrouwd te maken met coachingsmogelijkheden binnen de Rijksoverheid en de rol die het MNR en Intercoach daarbij kunnen vervullen.
Een reactie van één van de deelnemers aan de leergang, Joy Bindraban (MNR-lid): “Wat mij vooral is bijgebleven is dat zelfinzicht en het openstaan voor elkaar, voorwaarden zijn om op een coachende manier met elkaar in gesprek te kunnen zijn. Ook de docenten (Margreet van Persie, Allard de Hoop en Francois Breuer en Ellen Aptroot) hebben in de presentatie van het programma, grote betrokkenheid bij biculturele coaching getoond en brengen vanuit hun expertise op meerdere punten diversiteit in de programmaonderdelen.”