Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatie op de arbeidsmarkt komt voor. Waarom neemt een werkgever liever Mark aan als werknemer dan Mohammed? Voor deze studie ondervroegen we 106 selecteurs op de arbeidsmarkt over hun selectiegedrag. Vinden zij niet-westerse migranten even geschikt als autochtone Nederlanders? Welke beelden van en ervaringen met  niet-westerse migranten hebben zij? Welke redenen hebben personeelsselecteurs om bij gelijke opleiding en werkervaring te kiezen voor een autochtoon Nederlandse kandidaat?Het rapport is te vinden op de site van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP): Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010