Workshop Topambtenaren/MNR

Aanmelden kan tot 30 augustus 2010 Het MNR heeft weer een unicum!                                                                                                                                                                                               Op donderdag 28 oktober 2010 (15.00-17.30 uur) organiseert het netwerk een workshop voor ambitieuze en enthousiaste MNR-leden. De workshop wordt gegeven door niemand minder dan de voormalig Programma SG Vernieuwing Rijksdienst, Roel Bekker en Mark Frequin, DG WWI bij het ministerie van VROM. Opzet van deze workshop ‘Topambtenaren/MNR’ dient twee primaire doelen: ten eerste – meer bewustwording van (top)managers voor multicultureel talent. Daarnaast het bevorderen van empowerment van multiculturele talenten.Een ieder die wil deelnemen aan deze workshop, die circa 3 uur duurt, nodigen wij van harte uit om een motivatie voor deelname te sturen waarin onderstaande aspecten tot uitdrukking komen:

  • Eigen functie-/taakomschrijving;
  • Carrièreambities;
  • Persoonlijke leerdoelen en verwachtingen workshop;
  • Intentie om/streven naar kennis en ervaringen te delen met overige MNR-leden.

Tot uiterlijk 30 augustus 2010 ontvangt de werkgroep graag jullie aanmelding met motivatie via e-mail aan mala.ghisai@minvenw.nl. Selectie geschiedt op basis van de motivatie.  Een volledig programma van de workshop volgt nadien. Graag zien we jullie reacties tegemoet.
Wees er snel bij, er zijn slecht 25 plaatsen beschikbaar!
Hartelijke groet,
Namens de werkgroep ‘Topambtenaren/MNR’, Mala Ghisai (traineecoördinator V&W) en Peter Satumalaij (beleidsmedewerker VROM)