Boek ‘Generatie Yep’ : met een interview van collega MNR-lid, Öznur Taskin

Arjan Erkel heeft het boek, ‘Generatie Yep’ geschreven. Het is een verzameling van persoonlijke interviews.  Het gaat over mensen die vertellen over het respect dat ze hebben voor hun ouders, hun groei, ambities, visie en het belang van eigen inzet, rolmodellen en identiteit. De geinterviewden zijn mensen uit alle geledingen uit de samenleving. Collega MNR-lid, Öznur Taskin is een van de geinterviewden.  
We brengen dit artikel graag onder jullie aandacht.   
http://generatieyep.nl/stakeholders/oznur-taskin