Meer klachten over discriminatie op het werk

Bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) zijn het afgelopen jaar 473 klachten ingediend. Dat is een stijging van 10 procent vergeleken met het jaar ervoor. De meeste klachten hadden betrekking op discriminatie op grond van leeftijd (22 procent) en handicaps of chronische ziekten (17 procent). Dat blijkt uit het jaarverslag van de CGB. Lees het volledig artikel