Ambassadeursnetwerk Diversiteit 2013

Nederland heeft een zeer divers samengestelde bevolking. Een diversiteit die veel overheidsorganisatiesgraag terug willen zien in hun personeelsbestand. Maar hoe doe je dat?
De praktijk laat zien dat er voor diversiteit meer nodig is dan een intentie. Het huidige wervingsbeleid slaagt er onvoldoende in om aan te sluiten bij de lokale markt. Met name het percentage allochtone medewerkers en het aandeel van vrouwen in topfuncties blijft achter bij de verwachtingen.
Diversiteit uitdragen en verankeren binnen de organisatie, vraagt niet alleen om een beleidsmatige aanpak, maar ook om een breed draagvlak op management niveau. Het ambassadeursnetwerk zet zich hiervoor in. Link Ambassadeursnetwerk Diversiteit 2013