Servicedocument Kennis en informatiepunt Kies Kleur in Groen

Naar aanleiding van een aantal vragen vanuit de Kies Kleur In Groen scholen, is dit informatiedocument tot stand gekomen vanuit FORUM. Het document kan als basis worden gebruikt om het beleidsplan te schrijven in het kader van KKIG. FORUM geeft informatie per pijler en kun je als AOC filteren welke gegevens er relevant zijn voor je AOC. In de leeswijzer zijn een aantal voorbeeldvragen opgenomen in relatie tot de informatie per pijler. Het document bestaat uit voornamelijk statische informatie omtrent: Sociale achtergrond en culturele herkomst; Hier is voornamelijk ingezoomd op de bevolkingssamenstelling van niet westerse allochtonen op gemeentelijk en provinciaal niveau.
 Onderwijs; Hier is voornamelijk geselecteerd op VMBO en MBO onderwijs
 Religie; Deze informatie is weergeven op provinciaal niveau
 Seksuele voorkeuren;
 Het uitgangspunt is om alle informatie per regio te weergeven. Dit is echter niet altijd beschikbaar. De informatie zal daarom grotendeel per gemeente, provincie of landelijk weergeven zijn.
 Politieke voorkeuren; Deze informatie is weergeven op gemeentelijk en provinciaal niveau. Lees het volledig rapport.