MNO wil dat ondernemingsraden meer divers worden

MNO wil dat ondernemingsraden meer divers wordenGebaseerd op: Ondernemingsraad (januari/februari 2010)
Het platform van ondernemingsraden bij multinationale ondernemingen, MNO, wil dat ondernemingsraden diverser en pluriformer worden. Ondernemingsraden zijn namelijk vaak bolwerken voor oude blanke mannen en hebben weinig aantrekkingskracht op jongeren, vrouwen en allochtonen.

In een studie van MNO noemen de ondervraagde ondernemingsraden enkele mogelijke oorzaken van de geringe aantrekkingskracht. Voor vrouwen wordt genoemd dat ze veel in deeltijd werken, geen interesse hebben in medezeggenschap en de thuissitwwwie belangrijker vinden. Voor jongeren wordt als voornaamste oorzaak genoemd dat ze liever met hun carrière bezig zijn dan met medezeggenschap. Gevraagd naar de ondervertegenwoordiging van allochtonen worden vooral culturele redenen genoemd, zoals ontzag voor en gehoorzaamheid aan de bedrijfsleiding, het gebrek aan talenkennis en het missen van zelfvertrouwen. Lees het volledige bericht