Groeiboek Diversiteit Rijk (deel 2) is uit!

Verslag van werk in uitvoeringHet tweede deel van het Groeiboek Diversiteit Rijk (deel ‘Groeien’) is verschenen. Immers, wat je zaait, gaat groeien. Dit deel doet verslag van die groei. Wat gebeurt er in de praktijk met de inzichten, voorbeelden en instrumenten uit het eerste deel ‘Zaaien’?
Dit tweede deel van het Groeiboek bevat nieuws en informatie over diversiteitsbeleid binnen de rijksoverheid, bijvoorbeeld over de acties van het Ambassadeursnetwerk Diversiteit, maar besteedt daarnaast bovenal veel aandacht aan de werkvloer. Wat merkt men daar van diversiteit(beleid)? Wat gebeurt daar om de diversiteit te vergroten en te benutten? En, wat is het effect van diversiteit op de werkvloer? Tenslotte bevat dit deel van het Groeiboek casuistiek en instrumenten, onder andere  voor het maken van een eigen ‘business case’ voor diversiteit.
Het Groeiboek Diversiteit Rijk is één van de hulpmiddelen waarmee het ministerie van BZK (dir. Organisatie en Personeel Rijk) de rijksonderdelen ondersteunt bij het werken aan een meer divers samengesteld personeelsbestand.
Het deel ‘Groeien’ wordt op dit moment rijksbreed verspreid onder managers, HR-adviseurs en andere geinteresseerden. Wie het tweede deel automatisch ontvangt, is als het goed al in het bezit van de map met het eerste deel. Mocht dit toch niet het geval zijn óf wilt u meer exemplaren bestellen van het Groeiboek, plaats uw aanvraag dan bij diversiteitrijk@minbzk.nl Meer informatie over het diversiteitsbeleid binnen de sector Rijk vindt u op http://kenniswebdiversiteit.rijksweb.nl