Discriminatie uitgesloten bij Connector Ability

Discriminatie uitgesloten bij Connector Ability, de praktijk bewijst het!Allochtonen krijgen bij inzet van de Connector Ability gelijke kansen. Uit een onderzoek door PiCompany onder ruim 550 sollicitanten voor trainee-functies bij twee grote internationale organisaties blijkt dit overduidelijk. Kwam voorheen bij het gebruik van een traditionele intelligentietest slechts 25% van de allochtone sollicitanten door de test, bij inzet van de Connector Ability blijkt 50% van deze sollicitanten aan de criteria te voldoen. Dit aantal is nagenoeg hetzelfde als het aantal autochtone sollicitanten dat toegelaten wordt.
Tijdens de ontwikkeling van de Connector Ability is veel aandacht besteed aan het waarborgen dat verschillen in taal en cultuur geen relevante invloed hebben op de testuitslag. Verschillen tussen kandidaten worden met de Connector Ability dan ook teruggebracht tot waar het daadwerkelijk om gaat: verschillen in intelligentie. De test beantwoordt daarmee uitstekend aan het beoogde doel: een zuivere meting van intelligentie met een eerlijke kans voor iedereen.