Impressie Workshop Macht & Invloed

Vijfentwintig MNR-leden hebben als dank voor hun inspanningen voor het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren, op 21 april 2009 de workshop Macht & Invloed gevolgd.De workshop werd gegeven door Philippe Raets, de plaatsvervangend SG van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze succesvolle workshop vraagt zeer zeker om een vervolgsessie. 
Asha Grave (VROM):
“Philippe Raets heeft ons bewust gemaakt dat je moet nadenken over hoe je mensen zo ver krijgt dat ze doen wat jij wilt”
Shulita Bansraj-Dhalganjansing (Belastingdienst):
“Ik vond de workshop helder, duidelijk, herkenbaar en bevestigend!”