Wie verdient de “Diversity MNR Award 2009”?

De Diversity MNR Award  wordt mede mogelijk gemaakt door: rePublic

Het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) looft dit jaar voor het eerst de ‘Diversity MNR Award‘ uit. Alle departementen en uitvoeringsorganisaties die projecten uitvoeren om de diversiteit in hun organisatie of bedrijfsonderdeel te bevorderen, kunnen worden genomineerd voor deze prijs. 
Op 29 oktober 2009 wordt bekend gemaakt welk departemen(sonderdeel) een award in de wacht slepen.
Het MNR reikt twee prijzen uit:
–   een voor de meest succesvolle diversiteitsambassadeur en
–   een voor een geslaagde good practice binnen het rijk. 

Met de prijs wordt ook een aantal uur deskundigheid uit het MNR beschikbaar gesteld, o.a. op het gebied van communicatie, onderzoek, organisatie en/of HRM.  De jury bestaat uit mensen die hun sporen hebben verdiend in zowel het bedrijfsleven, de politiek,  belangenorganisaties of die zelf ervaringsdeskundige zijn.

Project nomineren
Een diversiteitproject kan genomineerd worden door voor 30 juni dit formulier in te vullen en te verzenden naar info@multicultureelnetwerkrijksambtenaren.nl.
Het MNR benadert ook zelf projectleiders bij de departementen met het verzoek om projecten te nomineren.